2018. 02. 21.

Beszélgetés a magyar ismeretterjesztő gyerekirodalomról az OPKM szervezésében

gyerekkonyvekAz ismeretterjesztő irodalommal kapcsolatban minimális a magyar nyelvű szakirodalom, miközben az utóbbi években a gyerekeknek szóló szépirodalommal sokan foglalkoznak. Hová tűnt a magyar ismeretterjesztő gyermekirodalom? Ezt a témát járták körül február 8-án a 9. Négyszögletű kerekasztal résztvevői az Országos Pedagógiai Könyvtárban.

Az OPKM a teljesség igényével gyűjti a Magyarországon megjelent gyerekkönyveket, szépirodalmat és ismeretterjesztő irodalmat, 65 ezer címmel rendelkeznek, a találkozóra mutatóba hozott művek mindezeknek egy kis szeletét képviselték. 

https://www.prae.hu/article/10263-floritol-filokaig-nem-tunt-el-csak-atalakult/ 


2018. 02. 21.

Vonalak a Jókai-fa törzsén: idén először ünnepeljük a Magyar Széppróza Napját

jokai morJobb családoknál ajtófélfa mellé állítják a gyermekeket, és ácsceruzával vonalat húznak a feje fölött. Első év, második év és így tovább. Nagyra nőj! – mondják, mert mindenki szeret nagyra nőni.
Még nem voltam iskolás, amikor a pap bácsi vallásórán arról mesélt – példabeszédnek szánta –, hogy Jókai Mórt kisgyermek korában hajnali négykor, ötkor ébresztették, nagy, porka havak hullottak Komáromban, az egyik cseléd seperte a havat, másik a viharlámpát vitte, s világított a kis Móricnak, hogy eljusson a tanár lakására, ahol őt német nyelvre oktatták. Ez volt az én fejem fölött az első vonal a Jókai-fán. Ilyen kell lenni! Ilyen kéne lenni, de hát senki sem ilyen.


2018. 02. 14.

Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018: Állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázat iskolai könyvtáraknak

gyerekkonyvekAz EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a Magyar Olvasástársaság közbenjárásával nagy mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jutott. Ezeket az iskolai könyvtárak állományának gyarapítására fordítja többek között azon a módon, hogy az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. 

A pályázattal kapcsolatos minden lényeges információ a pályázati kiírás, a könyvcsomagok tartalma, a beérkezett és a nyertes pályázók neve is megtalálható az OPKM honlapján: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=398


2018. 02. 01.

Jókait mentsük meg, vagy a nebulókat?

olvasó diákokA szülők, a tanárok olykor nem igazán tudnak mit kezdeni azzal, hogy a gyerekek szenvednek egy-egy klasszikus olvasmánytól, olyanoktól is, amelyeket sok-sok évtizeddel ezelőtt az egykori gyerekek még faltak. Körükben maga az olvasás is folyamatosan visszaszorul a szabadidős tevékenységek között, de ez a jelenség nem új keletű. Ábrahám Mónika könyvtáros több mint tíz évvel ezelőtt publikálta tanulmányát az Új Pedagógiai Szemlében, amelynek tanulságai ma is érvényesek.

https://mno.hu/grund/jokait-mentsuk-meg-vagy-a-nebulokat-2443458


2018. 01. 31.

Hová tűnt a magyar ismeretterjesztő gyermekirodalom?

Négyszögletű kerekasztal 9.

Időpont: 2018. február 8. 13.30-16.00
Helyszín: OPKM, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. (Népliget)

gyerekkonyv

Programvázlat

13.30 -14.00
A Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba pályázat sorsolása
A sorsolásban közreműködnek:
  • Dr.  Dobszay Ambrus tanácstag, HUNRA
  • Sipos Imre főigazgató EKE - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  • Péterfi Rita főigazgató EKE - OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

14.00-16.00

Kerekasztal-beszélgetés a magyar ismeretterjesztő gyermek- és ifjúsági irodalomról

Moderátor: Lovász Andrea

Résztvevők:

További információk

Jelentkezés

Kérjük, segítse szervezőmunkánkat azzal, hogy részvételi szándékát az alábbi űrlapon jelzi felénk!

Jelenetkezési felület: https://goo.gl/forms/H1oYdqCD9AD0hACs1

A rendezvény programtervezete megtalálható itt is: http://www.opkm.hu/?lap=hir/egyhir&hir_id=531


2018. 01. 25.

„A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért” Gáspár Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja

Gáspár FerencA megtisztelő cím birtokosa 2017 novemberétől a Magyar Olvasástársaság tagja, 2018 novemberétől az egyesület Számvizsgáló Bizottságának tagja.

Gáspár Ferenc magyar-történelem szakos tanár, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában.

Tíz évig főállású tanárként dolgozott, majd íróként, újságíróként folytatta pályáját. Tanóráit humorral, anekdotákkal fűszerezte. A történelmet „másként tanítva” vezette el arra a területre, amelynek eredményét általános iskolás diákok ezrei megtapasztalhatták nem csak a anyaországi, hanem még többen a határon túli magyar tannyelvű iskolákban. A középkori magyar történelmi ismeretterjesztésnek misszionáriusa lett. A saját maga által írott történelmi ifjúsági regényeire építve több éven át szervezett határainkon átívelő iskolai vetélkedőket, utaztatta a nyerteseket a diósgyőri várba, ajándékozta meg őket számos értékes kötettel. Anyaországi kistelepülések iskoláiba rendszeresen visszatérő vendég. Tíz éve állt a Kárpátalja Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány „szolgálatába”, s kíséri évente több alkalommal könyvadományozó útjára az alapítványt, családját bevonva, tanár és író barátait is megnyerve az ügynek; Beregszásztól Körösmezőig, Kassától Nagyváradig. Tíz év alatt közel ötven alkalommal aktív résztvevője, szervezője és támogatója a magyar nyelv megőrzésért kitartóan küzdő missziós utaknak; cselekvően, adakozóan. Teszi ezt azért, hogy a fiatalokkal megismertethessen egy olyan fantasztikus történelmi korszakot, amikor dicsőség volt magyarnak lenni.

2018. január 20-án, a Magyar Kultúra Lovagjává avatták „A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”. Adományozó: Falvak Kultúrájáért Alapítvány

(http://www.alkotohazak.shp.hu/hpc/web.php?a=alkotohazak) a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány felterjesztésére.


2018. 01. 18.

Nekem minden mese egy rejtvény: interjú Boldizsár Ildikóval

boldizsar ildiko interju03 gsA mesék még a legreménytelenebb helyzeten is átlendítenek – állítja Boldizsár Ildikó, aki 33 éve kutatja a meséket, és bő tíz éve meseterapeutaként segít a hozzá fordulókon. Mesélt már haldoklóknak, függőknek, börtönlakóknak, időseknek és persze gyerekeknek is, legújabb kötetében pedig a kamasz- és felnőttkor közti határ gyakran fájdalmas átlépéséhez nyújt fogódzót az olvasóinak. Tévedés ugyanis azt hinni, hogy a mese kizárólag a gyerekekhez szólhat, őket szólíthatja meg. Az évszázadok során a felnőttek fokozatosan távolodtak el a mesék világától, ezzel egyidejűleg pedig attól, hogy megértsék: mit üzennek nekik a mesék. Ha nincs, aki mesélje, és nincs, aki hallgassa őket, akkor a mesék nemcsak a mindennapokból, de az emlékezetből is kikopnak. Boldizsár Ildikó épp azon dolgozik, hogy ezek a rég elfelejtett történetek ismét a felszínre bukkanjanak, és a mesék végre visszakerüljenek a felnőttekhez is. 

http://konyves.blog.hu/2018/01/17/boldizsar_ildiko_nekem_minden_mese_egy_rejtveny


2018. 01. 18.

Történetek, melyek gyermekkorunkat idézik

olvasásIdőnként eszünkbe jutnak sok éves emlékeink gondtalan gyermekkorunkról. Illatok, helyek, személyek vagy akár történetek is felidézhetnek bennünk nosztalgikus emlékeket. Oscar Wilde gyűjteménye rég elfeledett képeket eleveníthet fel bennünk azokból az időkből, amikor a meséket szüleink olvasták esténként. A Boldog herceg című kötet mélyebb utazásra hív bennünket, mintsem azt elsőre gondolnánk. Élményanalízisünk.

http://mindset.co.hu/pszichologus-szemmel-tortenetekrol-melyek-gyermekkorunkat-idezik/


2018. 01. 11.

Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! - pályázat

iskolai könyvtárA Pongrác Kiadó által felkínált könyvek (http://www.hunra.hu/hirek/1523-a-pongrac-kiado-konyvadomanya) kb. egy ötödét az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) kapta meg azzal a céllal, hogy az iskolai könyvtárak munkáját jutalmazza, támogassa vele. 

Célok

A kötetek egy részét külön válogattuk jutalmazási célokra. A nagyobb részére pedig olyan pályázatot írtunk ki, melynek sokrétű céljai vannak. Pl.:

- Felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtárakból nagyon hiányoznak a kortárs művek. Ha lennének, akkor az irodalomtanításban és a gyerekek, fiatalok szórakoztató olvasmányai között is nagyobb eséllyel jelennének meg ezek a művek. Az olvasás és az iskolai könyvtárak és a könyvtárak is általában népszerűbbek lehetnének.

- Támogatni a tenni akaró könyvtárostanárokat az olvasás- és a könyvtárnépszerűsítő munkájukban. Ehhez aktuális, népszerű, kortárs művek is kellenek.

- Megerősíteni azokat az iskolákat, akik tartanak fenn könyvtárat, mert hisznek abban, hogy a könyvtártól és könyvtárostanárának munkájától hatékonyabb és élhetőbb lesz iskolájuk.

- Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat olvastatni a könyvtárostanárokkal és más pedagógusokkal.

- Serkenteni a kollégák között a tudásmegosztást az olvasmányok népszerűsítésének módszereiben. A pályázatnak feltétele, hogy a könyvekkel kapcsolatos munkát be kell mutatni.

Kiknek?

Az OPKM nem szeretne különbséget tenni a már eddig is jelentős könyvtárpedagógiai munkát mutató és az ezen a területen eddig még nem kiemelkedő iskolai könyvtárak között. Minőségi és kortárs irodalom olvasására minden iskola diákjának szüksége van. Így esélyt biztosít minden olyan iskolának, mely könyvtárat működtet, könyvtárost alkalmaz. Így a kiválasztást sorsolással fogja eldönteni.

30 iskolai könyvtár nyerhet a sorsoláson.

A hátrányos helyzetű tanulókat nagyobb számban nevelő iskolák, kollégiumok ... két sorsoláson is részt vesznek, így nagyobb eséllyel indulnak.

A pályázáshoz alapvetően csak egy szándéknyilatkozat szükséges. A szakmai munka utána kezdődik. Ebben pedig támogatást nyújtunk azzal, hogy a beérkezett beszámolókat, ötleteket, foglalkozásterveket folyamatosan fogjuk publikálni az OPKM Olvasás portálján (http://olvasas.opkm.hu/).

Csatlakozási lehetőség

Bármely kiadó vagy más adományozó csatlakozhat akár ehhez a pályázathoz, akár egy később kiírandóhoz.
Olyan könyveket várunk, amelyek iskolai könyvtárak gyűjteményébe illenek tartalmukban és minőségükben is. Akár művenként 30 példányt, hogy a már meglévő dobozokat kiegészítsük, akár önálló könyvcsomagokat, melyek nagyobb mennyiségű különböző művet tartalmaznak.

Bővebben:

A kiírt pályázat címe: Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! Állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázat iskolai könyvtáraknak

Jelentkezési határidő: 2018. január 30.
A pályázati felhívás és a jelentkezési felület innen érhető el: 
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=398

Nagyon köszönjük az adományozónak és a közbenjáró KAMIKÁNAK és HUNRA-nak is a lehetőséget, hogy 30 könyvtárat ekkora értékű könyvajándékkal segíthetünk! Sajnálatos módon ma a 100 könyv egy iskolai könyvtárban jelentős mértékű állománygyarapításnak számít. 

Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári referens, OPKM


2018. 01. 11.

Pedagogikum és szépirodalom: A fekete pedagógia jelenségvilága Tóth Krisztina egyik tárcanovellájában

párducpompaA szépirodalom és a neveléstudomány kapcsolatának többféle megközelítésmódja lehetséges, az egyik ezek közül a kiemelkedő írók, költők pedagógiai vélekedésének, nevelési elveinek megismerése. A másik, szerzőhöz kötött kapcsolódási pont a két terület között a tanárként is dolgozó írók életrajzának tanulmányozása, annak megfigyelése, hogy a foglalkozásukból adódó lehetőségeik, korlátaik miként mutatnak összefüggést az alkotói életművekkel. Igazán termékeny forrás a neveléstudomány számára a szépirodalmi közlésfolyamat három tényezőjéből azonban maga a mű. Remek lehetőség rejlik a szépirodalmi alkotásokban a pedagógiai vizsgálatok szempontjából.

http://www.tani-tani.info/pedagogikum_es_szepirodalom


2018. 01. 10.

Mesepszichológia a gyakorlatban

mesepszichológia a gyakorlatbanJól tudjuk, hogy a mesékben a főhős nehéz próbatételen keresztül jut el a végső céljáig. Gyermekünknek szintén számos nehézséggel kell megküzdenie fejlődése során. Szülőként és pedagógusként az a feladatunk, hogy a negatív érzelmek megértése és megélése által segítsünk neki ebben. De hogyan is támogathatjuk a csöppségeket a gyakorlatban? Miként hatnak történeteink gyermekeinkre? És mit tehetünk pedagógusként? Kádár Annamária és Kerekes Valéria ezekre a kérdésekre keresi a választ Mesepszichológia a gyakorlatban című könyvében. 

http://mindset.co.hu/mesepszichologia-a-gyakorlatban/


2017. 12. 12.

Miért jó, ha hangosan olvasunk?

olvasó gyerekA legtöbben felhagynak a hangos olvasással, amint képesek kiejteni a betűknek megfelelő hangokat, pedig később sem ártana visszatérni a kisiskoláskori módszerhez. A hangos olvasás ugyanis erősíti az emlékezést – derült ki a kanadai Waterlooi Egyetem pszichológia tanszékén elvégzett kutatásból.

https://qubit.hu/2017/12/11/miert-jo-ha-hangosan-olvasunk


2017. 12. 07.

„Te aranyok Aranya” – Szavalóverseny az Arany János emlékévben a Nemzeti Könyvtárban

Az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév eseménysorozatának egyik rendezvénye zajlott 2017. nov. 25-én az Országos Széchényi Könyvtár 2 dísztermében párhuzamosan.  A Kárpát - medencei magyarság  körében meghirdetett, 3 fordulós  (iskolai, területi, országos), 2 korcsoportos  (10-14, 15-18) verseny záró aktusára megközelítően 50  versmondásra kész diák érkezett szülői és/vagy tanári kísérettel.  Köszönhetően  az OSZK elkötelezett főigazgatójának Dr. Tüske Lászlónak, valamint kiváló munkatársainak,  mások mellet főként  Sudár Annamáriának és Mann Jolánnak.  Az említett,  nagyszerű  kollégák meghívása nyomán társrendezőként a Magyartanárok Egyesülete és a Magyar Olvasástársaság  ugyancsak részese  lehetett az ünnepi  alkalomnak s ebből következően a döntő, 10-14 éveseket meghallgató zsűrijében szervezetünket képviselhettem. Hatalmas élmény volt a nap egésze, hallani, látni a többek között Beregszászról,  Ceglédről, Cigándról, Göntérházáról, Mórahalomról, Nagyszalontáról, Nyúlról, Piliscsabáról, Polgárról, Sajóhidvégről, Sopronból, Soltvadkertről, Vácról  (a nagyobb városokat  szándékosan kihagytam a felsorolásból), érkező gyerekeket, fiatalokat a Budavári Palotában Mátyás király egykori könyvtára helyének közvetlen közelében fogadni, nagy figyelemmel meghallgatni.


2017. 11. 20.

Szívünk rajta program - A kamaszokat minden megfogja, amin érzik, hogy valódi

bookline szr gyurko szilviEgy bipoláris zavarral küzdő kamaszról szól november kiemelt könyve a Szívünk rajta programban. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő értékelésében azt emelte ki, hogy az Amikor összeütköztünk című kötet jól egyensúlyoz a „szokatlanság" és a „hétköznapiság" mezsgyéjén, és az ilyen típusú történetek rengeteget segíthetnek azon, hogy ne legyen stigma a bipoláris zavar a gyerekeken. Mi most saját kedvenceiről és titkos olvasmányélményeiről faggattuk, közben elmesélte, milyen könyveket olvasott rongyosra, és hogy felnőttként mik a kedvencei.

http://konyves.blog.hu/2017/11/20/szivunk_rajta_a_kamaszokat_minden_megfogja_amin_erzik_hogy_valodi#more13292559


2017. 11. 15.

Nőtt az olvasásban alulteljesítő tinik aránya

diszlexia olvasási zavarAz olvasás tekintetében alulteljesítő 15 évesek részaránya három év alatt csaknem nyolc százalékkal, 27,5 százalékra nőtt. A matematika területén nincs változás 2013-hoz képest: a 15 évesek 28 százaléka teljesít alul a reáltantárgyból, ám az uniós számokhoz képest itt is csaknem hatszázalékos a lemaradásunk. A természettudományokban a tinédzserek 26 százaléka alulteljesít, itt 8 százalék a romlás.

https://www.vg.hu/kozelet/nott-az-olvasasban-alulteljesito-tinik-aranya-676627/


2017. 11. 13.

A PISA 2015 eredményei és tennivalóink

Magyar Olvasástársaság műhelykonferenciája a PISA nemzetközi képességmérés eredményei kapcsán

A kerekasztal beszélgetés emlékeztetője

2017. május 2. Országos Széchényi Könyvtár V. emelet 516-os tanácsterem

kötelező olvasmányAz alábbi dokumentumban az Országos Széchényi Könyvtárban (2017. május 2.) a Magyar Olvasástársaság által kezdeményezett és szervezett szakmai kerekasztal beszélgetésen elhangzottak rövidített, szerkesztett emlékeztetője olvasható. A műhelyvita résztvevői fele-fele arányban független szakértők, valamint a Magyar Olvasástársaság eddigi elnökei voltak. Ebben az összefoglalóban minden résztvevő szigorúan a saját személyes véleményét fogalmazta meg.


Alkategóriák

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 347 vendég és 0 tag böngészi