Bemutatkozás

2018. 03. 25.

Bemutatkozás

A Magyar Olvasástársaságot (HUNRA - Hungarian Reading Association) 1991-ben alapították olvasáskutatók, könyvtárosok pedagógusok, nyelvészek, szerkesztők, gyógypedagógusok és pedagógusképzéssel foglalkozó szakemberek Azóta működik a magyar olvasáskultúra szolgálatában, amely fogalmat társaságunk  a legszélesebb értelemben érti.

A HUNRA céljai között szerepel konferenciák szervezése, az olvasásra nevelés  és az olvasásterápia módszereinek, az olvasáskutatás, a gyermekirodalom-kutatás nemzetközi eredményeinek terjesztése, megismertetése, és a gyakorlatba való beültetése.

Meggyőződésünk, hogy az olvasás minden tanulási és kulturálódási készség alapja. Szakmai munkánkkal igyekszünk hozzájárulni az olvasás elemi készségeinek és a különböző részképességek együttesének kisgyerekkori fejlesztéséhez és ahhoz, hogy az olvasás lehetősége, öröme, haszna annak hagyományos és modern formáiban a társadalom valamennyi rétegéhez és minden tagjához eljuthasson, származástól, nemtől, ideológiától, életkortól, fizikai hátrányoktól, anyagi helyzettől függetlenül. Célunk, hogy az olvasáshoz és ezen keresztül a tudáshoz való hozzáférés alapvető emberi jog szintjén létezzen a magyar társadalomban. Ennek elérését a gyökerektől igyekszünk felépíteni, ezért széles körben megosztjuk ismereteinket a literációs kultúrába való belenevelődés összetevőiről. Minden eszközünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a literációs környezet jelenléte minden kisgyermek számára élete első pillanatától kezdve a legtermészetesebb közeg legyen. Arra törekszünk, hogy a beszélgető, a mesélő, a felolvasó, az írott szövegalkotás elsajátításában segítő felnőtteknek is köszönhetően Magyarországon minden gyermeknek betűkben gazdag környezetben legyen módja felnövekednie. Fontos, hogy a fiatalok, a felnőttek, az idősek munkájában, társadalmi előrehaladásában, személyiségük és emberi kapcsolataik kibontakoztatásában az olvasás ne hátráltató nehézség, hanem a leghosszabban működtethető készség legyen. E célok elérésnek  érdekében szervezetünk számos kiadványt jelentetett már meg az olvasásról; konferenciákat szervez a témában, s egész sor országos pályázatot hirdetett meg az olvasás és az egyén, az olvasás és a társadalom témaköreiben.

Anyagi lehetőségeink szűkössége miatt az utóbbi évtizedben elsősorban konferenciák szervezésével,  valamint honlapunkon keresztül tudjuk megszólítani a pedagógusokat, könyvtárosokat és a szülőket. Konferenciáinkat igyekszünk évről évre más vidéki városban rendezni, arra is törekedve, hogy határon túli magyarok is részt tudjanak azokon venni; részben előadóként, másrészt úgy, hogy közösen rendezünk konferenciát határon túli városokban, ottani magyar szakemberekkel.

A Magyar Olvasástársaság HUNRA néven tagja a Nemzetközi Olvasástársaságnak (ILA), az Európai Fejlődés Nemzetközi Bizottságának (IDEC), valamint az Európai Olvasástársaságok Szövetségének (FELA). A Stiftung Lesen Alapítvány megkeresésére csatlakoztunk az EURead Programhoz is. Egyesületünk az elmúlt negyedszázad alatt nemcsak több tucat hazai, regionális, vagy az egész országra kiterjedő szakmai programot szervezett, hanem két nemzetközi olvasáskonferenciának (Európai Olvasástársaságok Konferenciája – 1995, Nemzetközi Olvasástársaság Világkongresszusa – 2006) és több nemzetközi szakmai fejlesztőprogramnak is házigazdája, szervezője, illetve nemzetközi olvasáskutatási programok résztvevője volt.

Projektjei közül kimagaslóan sikeres a Benedek Elek tiszteletére 2005-ben elindított Népmese napja" mozgalom. Azóta, szeptember utolsó hétvégéjén – Benedek Elek születésnapja (09.30.) tiszteletére népmese-konferenciát szervezünk, melyekhez évről évre számos iskola és könyvtár csatlakozik saját rendezvényekkel.

A Magyar Olvasástársaság tagjai olyan olvasáskutatók, könyvtárosok, egyetemek, alap- és középfokú iskolák tanárai, művészek, tanulók, vállalkozók, orvosok, elhivatott szakemberek, vagy érdeklődő magánszemélyek, intézmények, akik, illetve amelyek önkéntesen végzik munkájukat az olvasáskultúra terjesztése, megerősítése érdekében.

Tevékenységi körünk kiemelt fókuszában szerepelnek olyan olvasásmotiváló tevékenységek, programok, illetve digitális alkalmazások támogatása, amelyek valóban és hosszú távon olvasási kedvet ébresztenek a gyerekekben. Továbbá olyan olvasási, szövegértési stratégiák terjesztése, amelyek segítik a szövegértés fejlődését, vagy olyan olvasástanulási módszerek kidolgozása, amelyek megkönnyítik és támogatják az elsajátítás folyamatát.

A Magyar Olvasástársaság tevékenyen részt vállal az iskolai olvasóvá nevelés feladataiból, gyermekirodalmi szakértőink, illetve meseterápiában jártas kollégáink olyan olvasmányok felkutatását végzik és ajánlják számos fórumon a pedagógusok és a nagyközönség számára, amelyek célja megegyezik a társaság alapvető céljával, az olvasóvá nevelődés feltételeinek megteremtésében.

Mindenkit örömmel fogadunk a sorainkban, aki a téma iránt érdeklődik, illetve elhivatottságot érez, hogy az általunk vállalt célok érdekében fejtsen ki tevékenységet.

A Magyar Olvasástársaságra vonatkozó további információk és a tagsági feltételek, illetve jelentkezési lehetőség az alábbi honlapon találhatók: www.hunra.hu

2018. január


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 297 vendég és 1 tag böngészi