A MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2010-BEN

Konferenciák 2010-ben

2010. május 29-én Kaposvárott bemutattuk az „Olvasó-társ” programot egy konferencia keretében. A rendezvénynek jelentős sajtóvisszhangja volt.
A népmese napja. 2010-ben október 1–2-án Százhalombattán rendezte meg a Magyar Olvasástársaság és a Hamvas Béla Városi Könyvtár közösen a VI. Országos népmese-konferenciát. A két szervezőgárdát összekötő „kapocs”, a többnapos rendezvény megálmodója, Kovács Marianna megtervezte, megszervezte a programokat, hagyományos mesemondással színesebbé és lüktetően élővé varázsolva ezt a két napot. A meghívott előadók, többek közt Jankovics Marcell, Berecz András, Boldizsár Ildikó, Kóka Rozália, Agócs Gergely, Nagy Attila, Frankovics György, Lábadi Károly, a mesék jelentőségéről, szerepéről, gyógyító erejéről tartottak előadást. Az előadók között a magyarországi horvát kisebbség, illetve a horvátországi magyar kisebbség vezető szakemberei és mesemondói adtak elő, illetve léptek fel.
Közgyűlés. Százhalombattán közgyűlést is tartott a HUNRA, ahol Győri János elnököt további 2 évre ismét megszavazták a Társaság vezetőjének. A Tanács tagjai közé ismételten bekerült Borosné Jakab Edit és Stiblár Erika, új vezetőségi tagként, pedig Merényi Ágnes. Póttagok lettek Kiss Katalin és Kiss Gábor. A HUNRA Számvizsgáló Bizottságába Varga Mártát, az Etikai Bizottságba Kaszap Lászlónét, Lengyel Gabriellát és Szerepi Hellát, az új titkárt szavazták be a közgyűlés résztvevői.
A 2011-es évre tervezett szakmai konferenciák előkészítését már megkezdtük, a szervezőmunka már halad. A két konferencia témája:
- Szombathely: 2011. május 13-14.: Az olvasástanítás mint össztantárgyi, tantárgyakon átívelő feladat
- Eger: 2011. szeptember 24-25. Népmese napja: A literációs képességek korai fejlődése és fejlesztése
• E konferenciák előkészítésével együtt már dolgozunk a HUNRA fennállása 20. évfordulója megünneplésének előkészítésén is.

A tanácsülések témái
– 2010. január 23. Százhalombatta: A feladatok meghatározása, kiosztása, pályázatok. A népmese napja konferenciával kapcsolatos kérdések megvitatása, továbbgondolása. Az „Ol-vasó-társ” program tervei, közösségi oldalakon való megjelenés lehetőségei, kibővítése a középiskolák irányába.
– 2010. május 29. Kaposvár: Pályázatok kezelése, konferenciák előkészítése. Az „Olvasó-társ” program képzésének szervezése. A gyermekirodalmi adatbázis bővítése.
Ugyanitt délelőtt zajlott a HUNRA szervezésében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával az „Olvasó-társ” konferencia.
– 2010. szeptember 18. OSZK: Az „Olvasó-társ” program kiterjesztése a kórházakra. Pályázati lehetőségek, az eddigi konferenciák tapasztalatai és a támogatások elszámolása.
– 2010. december 4. OSZK: Jövő évi terveink, a rendezvények, konferenciák előkészítése, az „Olvasó-társak” felkészítésének tapasztalatai, a felmerülő problémák megbeszélése.

Általános tevékenység
• A tagság létszáma az év első felében csökkent a tavalyihoz képest, jelenleg 60 és 100 között van (éppen a Népmese napján sokan lépnek be). Sokat dolgoztunk azon, hogy bővüljön a tagság, de úgy látszik, ebben idén nem voltunk eléggé hatékonyak.
• A HUNRA pénzügyi tranzakcióit korábban az OTP-nél intéztük. Idén bankot váltottunk, és az ERSTE-hez tettük át a folyószámlánkat, mivel e cég számunkra is fontos szolgál-tatásai anyagilag sokkal kedvezőbbek számunkra.
• Az előző elnökség idején elnyert, de akkor el nem költött pályázati pénzekből több mint félmillió forintot vissza kellett fizetnünk az NCA-nak az ESZA-n keresztül; ugyancsak mintegy 60,000 ft-nyi kamatot vissza kellett fizetni. Ezek a jelentős anyagi veszteségek több hónapra a likviditási képessége határára szorították a társaságot.
• Ez okozta azt is, hogy a turkui Európai Olvasáskonferenciára, illetve az azzal egyidőben tartott IDEC és FELA ülésekre a Társaság senkit nem tudott kiküldeni a vezetőségből. Így sérült a nemzetközi szakmai társasági közéletben való jelenlétünk. Ebből is következően jövőre még jobban oda kell figyelnünk a nemzetközi kapcsolatokra: a 2011-ben Monsben rendezendő Európai Olvasáskonferenciára legalább egy HUNRA-előadót szeretnénk delegálni.
• A HUNRA-honlap tartalma, színvonala jelentősen bővült és javult, köszönhetően a Társaság új informatikusának, illetve az ő cégének (Csere Tamás, Somogy Design). A HUNRA honlapja jelenleg fontos szakmai oldalnak számít, amit tanárok, könyvtárosok, olvasáskutatók, laikus érdeklődők egyre emelkedőbb számban használnak.
• Az elmúlt évben a HUNRA jelenléte a tömegkommunikációban jelentősen nőtt, ami egyrészt ugyan magyarázható a tömegkommunikáció valóban egyre tömegesebb jelenlétével, másrészt azonban nyilvánvalóan a Társaság szakmai aktivitásának köszönhető. A Magyar Olvasástársaság jelenléte ebben az évben jól érezhető volt mind a nyomtatott, mind az elektronikus, mind pedig a digitális médiában.
• Az idei évben a Hírlevelek nem jelentek meg megfelelő rendszerességgel; ezen a jövő évben feltétlenül szeretnénk változtatni.

Gyermekirodalmi adatbázis
A honlapunkon olvasható gyermekirodalmi adatbázis az OSZK Könyvtári Intézet munkatársainak köszönhetően folyamatosan, jelentős mértékben bővült. 2010 végén már csaknem 1000 címből, rövid tartalmi ismertetésből tájékozódhatnak a szülők, a pedagógusok és a könyvtárosok.
Honlapunk megújult, naprakész: olvasással, kapcsolatos cikkekkel, hírekkel folyamatosan bővül. A Facebookon is megtalálhatók vagyunk már.

Együttműködések
Számos együttműködési programot folytattunk, illetve újakat indítottunk el:
• a TÁMOP támogatással zajló Család és olvasás program keretében folytattuk az együttműködést a Könyvtári Intézettel;
- ennek keretében április 10-én nagy jelentőségű távelőadást tartott Greg Brooks, az Egyesült Királyság szakértője
- decemberben és 2011-ben több további közös programot rendezünk a Család és olvasás program keretében
• kevésbé gördülékenyen zajló, de érvényes együttműködésünk van az PFI OPKM-mel
• együttműködünk a kaposvári ….

Együttműködés a Nemzeti Tankönyvkiadóval
Olvasóvá nevelési program címmel együttműködést kezdeményeztünk majd indítottunk el a Nemzeti Tankönyvkiadóval. Megállapodtunk, hogy a Kiadó szakemberei rendszeresen részt vesznek a HUNRA konferenciáin, a mi szakembereink a Kiadó tankönyveinek olvasás-szempontú szakértésében. Ugyancsak háromoldalú megállapodást kötöttünk a Kiadó és az SOS-Magyarország között, amelynek keretében a Kiadó rendszeresen támogatja majd könyv-adományokkal a gyermekfaluk családjait, illetve a nagykorúságukat elért fiatalokat.
A Kiadóval nagy sikerű és széles körben visszhangot keltő sajtótájékoztatót tartottunk, egy-részt az olvasás általános helyzetéről Magyarországon, másrészt az együttműködésünkről, különösen az olvasásban motiválatlan fiúk segítéséről, harmadrészt az SOS-Gyeremekfaluval kötött háromoldalú megegyezésről.

Együttműködés az SOS-Magyarország Gyermekfaluval
Az SOS-Magyarország gyermekfaluval több fontos, évekig folyamatosan fenntartandó pro-jektre kötöttünk megállapodást. Ezek közül kiemelkedő az
• Olvasó-társ program bevitele az SOS-Magyarország Gyermekfalu családjaiba
• családi könyvadományok szervezése
• Életútkezdő könyvbatyu projekt a nagykorúakká válóknak; ennek keretében idén már három fiatalnak is adtunk át életútkezdő könyvcsomagokat
• az Olvasó-társ programok bevitele SOS-Magyarország Gyermekfalu családjaiba

Olvasó-társ
Az éves munka talán legfontosabb eleme az Olvasó-társ program megindítása volt. Ennek keretében önkéntesek olvasnak fel arra rászorulóknak
• Kaposvár környékén megindítottuk a programot
• több mint 100 önkéntest toboroztunk, és megindítottuk önkéntes munkájukat
• megegyezéseket kötöttünk különböző szervezetekkel, illetve kidolgoztuk a megegye-zéseket, és hamarosan megkezdjük a közös munkát
- az SOS-Gyeremekfaluban
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében, különös tekin-tettel az erre rászoruló cigány családokra
- hosszú ideig kórházban tartózkodóknak
- időseknek
- hajléktalanoknak
Az önkénteseket felkészítettük a munkára. Az önkéntesek között tanárok, könyvtárosok, egye-temisták és mások vannak. Több szervezettel, így az Oktatási Kabinettel, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolával és sok más szervezettel, intézménnyel előkészítettük az Olvasó-társban való együttműködést.

Nemzetközi együttműködés
Élénk és hasznos együttműködést folytattunk a Nemzetközi Olvasástársasággal (IRA) és a két európai olvasásszövetséggel (IDEC és FELA). Két alkalommal vettünk részt idén e szervezetek nemzetközi megbeszélésein.

Pályázatok
• Az NCA működési pályázatán 250,000 ft-ot nyertünk el, amit azonban a pénzügyi megszorítások után már a szerződéskötést követően 150,000 ft-ra mérsékelt az NCA.
• Az NCA Országos pályázatán a százhalombattai Népmese napja program megrendezésére 1,000,050 ft-ot nyertünk.
• Sajnos azonban idén az NKA-tól nem kaptunk támogatást. Bár az NKA nem indokolja meg a döntéseit, itt jelezték, hogy nem megfelelő kollégiumnak nyújtottuk be a pályázatunkat. Tekintve, hogy a HUNRA a fennállása óta ugyanahhoz a kollégiumhoz, a Könyvtári kollégiumhoz nyújtja be a pályázatait, ez a döntés, illetve a döntés mögött álló érvelés meglepő volt számunkra. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az NKA-val tisztázzuk, mely kollégium lehet illetékes a mi pályázatainkban. Azért is tartjuk problémának, hogy az NKA-tól nem nyert a Társaságunk pénzt, mert a pályázattól remélt pénzből szerettük volna kiadni az utóbbi évek legfontosabb HUNRA-konferencia elő-adásait.
• További pályázatokat is tervezünk, illetve már dolgozunk ezeken. Ezek közül legjelentősebb a budapesti Szent István Gimnáziummal tervezett TÁMOP-pályázat, amely egyrészt
- egyrészt a tehetséggondozás és az olvasás közös témaköreire vonatkozik majd
- másrészt ennek keretében szerveznénk egy országos olvasási versenyt, illetve programot Olvasd a világot! címmel.


Budapest, 2011. január 30.

Dr. Győri János, elnök

Hozzászólások   

0 #1 profile 2018-11-01 14:24
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Idézet

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 315 vendég és 0 tag böngészi