Közhasznúsági jelentés

2012. 11. 30.

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) 2012-es közhasznúsági jelentése

 A MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2012-BEN
 
Szakmai programok 
a. Az olvasás sokfélesége – Konferencia az olvasás népszerűsítéséért; 2012. június 1–2. A kétnapos szakmai program első napján gyakorlati, a második napján elméleti jellegű témák domináltak. Az első napon az Olvasó-társ programról tartott előadást Gombos Péter, Imre Angéla és Kovács Mariann, majd a Meseutca-programot mutatták be a program vezetői. A második nap igen magas színvonalú konferencia előadások hangzottak el vezető hazai szakemberektől. Balázs Géza, Kamarás István, Fenyő D. György, Z. Karvalics László, Győri Miklós, Fűzfa Balázs, Molnár Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi és Bartos Éva a programnak megfelelően nagyon tág perspektívákban tárgyalták az olvasás kérdését. Több előadás szakmailag úttörő jellegű volt a maga területén. Az igen sikeres program Nagy Attila zárszavával fejeződött be. 
b. A népmese napja – VIII. országos népmese-konferencia; szeptember 28–29., Kaposvár. Kimagaslóan tartalmas, sikeres szakmai és családi program volt. A középpontban a cigány mesék és az olvasás fejlesztése állt, de a központi szakmai programot számos más program kísérte városszerte; ezeken sok száz felnőtt és gyerek vett részt. A program főszervezői Gombos Péter, Kovács Marianna és Stiblár Erika voltak, akik a helyi egyetemmel és a városvezetéssel összefogva sikeresen készítették elő a kétnapos eseményt. A szakmai programba illesztve – de a HUNRA-tól szervezetileg függetlenül – most először megrendeztük a Mesemondók országos találkozóját. A program sikeressége miatt ebből szeretnénk hagyományt teremteni. Az idei programhoz is sok tucat civil szerveződés kapcsolódott az országhatáron innen és túl, és a programot előzetesen és utólag is erős médiaérdeklődés övezte – Dobos Ágnes tagtársunk szakszerű médiamunkájának köszönhetően is. 
 
 

2011. 02. 16.

Közhasznúsági jelentés 2010

A MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2010-BEN

Konferenciák 2010-ben

2010. május 29-én Kaposvárott bemutattuk az „Olvasó-társ” programot egy konferencia keretében. A rendezvénynek jelentős sajtóvisszhangja volt.
A népmese napja. 2010-ben október 1–2-án Százhalombattán rendezte meg a Magyar Olvasástársaság és a Hamvas Béla Városi Könyvtár közösen a VI. Országos népmese-konferenciát. A két szervezőgárdát összekötő „kapocs”, a többnapos rendezvény megálmodója, Kovács Marianna megtervezte, megszervezte a programokat, hagyományos mesemondással színesebbé és lüktetően élővé varázsolva ezt a két napot. A meghívott előadók, többek közt Jankovics Marcell, Berecz András, Boldizsár Ildikó, Kóka Rozália, Agócs Gergely, Nagy Attila, Frankovics György, Lábadi Károly, a mesék jelentőségéről, szerepéről, gyógyító erejéről tartottak előadást. Az előadók között a magyarországi horvát kisebbség, illetve a horvátországi magyar kisebbség vezető szakemberei és mesemondói adtak elő, illetve léptek fel.
Közgyűlés. Százhalombattán közgyűlést is tartott a HUNRA, ahol Győri János elnököt további 2 évre ismét megszavazták a Társaság vezetőjének. A Tanács tagjai közé ismételten bekerült Borosné Jakab Edit és Stiblár Erika, új vezetőségi tagként, pedig Merényi Ágnes. Póttagok lettek Kiss Katalin és Kiss Gábor. A HUNRA Számvizsgáló Bizottságába Varga Mártát, az Etikai Bizottságba Kaszap Lászlónét, Lengyel Gabriellát és Szerepi Hellát, az új titkárt szavazták be a közgyűlés résztvevői.
A 2011-es évre tervezett szakmai konferenciák előkészítését már megkezdtük, a szervezőmunka már halad. A két konferencia témája:
- Szombathely: 2011. május 13-14.: Az olvasástanítás mint össztantárgyi, tantárgyakon átívelő feladat
- Eger: 2011. szeptember 24-25. Népmese napja: A literációs képességek korai fejlődése és fejlesztése
• E konferenciák előkészítésével együtt már dolgozunk a HUNRA fennállása 20. évfordulója megünneplésének előkészítésén is.

2008. 11. 27.

Közhasznúsági jelentés 2004

1.) 2004. árrilis 16-án az Országos Széchényi Könyvtárban „Globalizáció és nemzeti kultúra” címmel szerveztünk konferenciát melynek előadói György Péter esztéta, Kulin Ferenc irodalomtörténész Tőkéczki László történész és Moldován István könyvtárosok voltak. Ugyanekkor tisztújító közgyűlésünket is megtartottuk.

2.) 2004. okt. 1-2-án Zentán, a kitűnő kollégánk Hajnal Jenő vezette Közművelődési Központ és Könyvtárral együtt szerveztük meg az NKA támogatásával az „Olvasáskultúra és kisebbségi sors” című konferenciát. Pénteken (okt. 1.) Horváth Zsuzsa az irodalmi kánonról, Gereben Ferenc a Kárpát-medence magyarságának olvasáskultúrájáról, Fűzfa Balázs ugyanezen terület irodalomtanítási módszereiről értekeztek. A délutáni órákban a délvidéki magyar értelmiség jeles képviselőivel Dudás Károllyal, Hódi Sándorral, Matuska Mártonnal folytattunk emlékezetesen gondolatgazdag kerekasztal beszélgetést a kisebbségi sors esélyeiről. Vacsora után egy zenés irodalmi műsor hallgatói lehettünk, s végezetül az aracsi pusztatemplomról készült filmesszé megtekintésével készültünk a másnap esedékes helyszíni látogatásra.
Szombaton már a szigorúan vett könyvtári témák kerültek a középpontba: részben a hazai előadók jóvoltából (Nagy Attila: Közkönyvtár és helyi társadalom, , Bakó Anna – Szilágyi Erzsébet: „Schola orbis” - a Kárpát-medence magyar iskolatörténete számítógépen, Hubert Ildikó: Módszertani ötletek az irodalom megszerettetéséhez), részben pedig a vajdasági magyar könyvtárostársadalom tekintélyes, közismert tagjai (Csáky Piroska, Balla Júlia, Kunkin Zsuzsa, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola Lujza, és Vörös Anna) osztották meg velünk napi és hosszú távú gondjaikat, örömeiket.

3.) Már ebben az évben hozzákezdtünk a 2006. aug. 7-10. közötti napokban a Nemzetközi Olvasástársaság által, Budapesten rendezendő világkongresszus előkészítéséhez. (Helyszinek kiválasztása, a legfontosabb kérdéskörök tisztázása, kulcsszemélyiségek felkérése, pénzügyi és propaganda tervek.)
Tevékenységünk vázlatos ismertetése (globalizáció és nemzeti kultúra, határon túli magyarság, nemzetközi kapcsolatok) egyértelműen bizonyítja, hogy munkánk a legszélesebb hazai kulturális közélettel áll kapcsolatban, tehát a köz javát szolgálja.


2008. 11. 27.

Közhasznúsági jelentés 2005

1. „Betűhidak – a műveltség összeköt” címmel a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) 2006. aug. 7-10-én Budapesten tartja 21. Világkongresszusát.

Nagy erővel folytattuk a világkongresszus előkészítését. Felhívásokat, sajtóközleményeket tettünk közzé, elvégeztük a jelentkezések regisztrációját, pályázatokat nyújtottunk be, fogadtuk a világszervezet vezetőit s velük együtt felkerestük az OM és az NKÖM illetékeseit, akiktől támogatói ígéreteket kaptunk, végigjártuk a konferencia helyszínének termeit (ELTE Egyetemi Kongresszusi Központ), valamint a szálláshelyeket. Jelenlegi ismereteink szerint 415 külföldi és 110 hazai, valamint határon túli magyar szakember előadása hangzik majd el ezen a nagy eseményen.

2. Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel című konferencia, melyet Nyíregyházán 2005. ápr. 8-9-én a Magyar Olvasástársaság, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ szervezett. Programunk rövid bemutatása.

2005. április 8.
13.00 -13.20 Megnyitó
13.20 - 14.00. Diósi Ágnes szociológus, Bp. Esélyek magyarországi cigányként
14.00 - 14.30 Bodnárné Kiss Katalin főiskolai oktató, Nyíregyháza, A leendő pedagógusok felkészítése a cigány tanulók oktatására, nevelésére
14.30 -15.00 Oláh Anna etnikai referens, Bp. XIII. PSZK
Szegregáció vagy integráció oktatási rendszerünkben
15.00 – 15.30 Vita és szünet
15.30 - 16.00 Zsoldos Géza általános iskolai igazgató, Tiszabecs

Olvasásra nevelés az integrált és a roma program keretében egy körzeti általános iskolában
16.00 - 16.30 Endrédiné Szabó Erika városi könyvtár igazgatója, Bicske
Cigány gyerekek a városi könyvtárban
16.30 - 17.00 Jenei Teréz intézetvezető, Nyíregyházi Főiskola,
A szemléletváltás szükségessége a cigány tanulókat érintő oktatató-nevelő munkában
17.00-17.20 Vita
19.00 - 20.00 Esti vendégünk: Balogh Gyula pedagógus, költő, Nagyrábé
20.00 - 21.00 Dokumentumfilm vetítése és beszélgetés

2005. április 9.

8.30 - 9.00 Müller Jánosné könyvtáros, Tiszaeszlár - Cigány gyerekek a községi-iskolai könyvtárban
9.00 - 9.30 Péterfi Rita könyvtáros, szociológus, Bp, OSZK KI - A beilleszkedés egyik lehetséges útja – az uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel
9.30 - 10.00 Kardos Ferenc városi könyvtár igazgatóhelyettese, Nagykanizsa, - „Szárazon járó csónak” (Beás közösségek olvasási szokásairól)
10.00 – 10.30 Vita és szünet
10.30 – 11.00 Abonyiné Antal Anna iskolai könyvtáros, Nyíregyháza - Csak mert cigány?
11.00 – 11.30 A konferencia zárása – Nagy Attila

Konferenciánk a témában mélyen érintett pedagógusok, könyvtárostanárok és közkönyvtárosok részvételével zajlott, péntek délben még 60-70, másnap már csupán 30-40 fő jelenlétében.

3. Népmese napja, 2005. szeptember 30.
2005. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi Könyvtárban hagyományteremtő szándékkal megszerveztük a „Népmese napját”, ahol a népmesék lélektani és pedagógiai funkcióit elemeztük. Felhívásunk nyomán több mint száz hazai és határon túli magyar iskola és könyvtár csatlakozott a Népmese Napjához, felolvasásokkal, ajánlással, dramatizálással, bábok és illusztrációk készítésével, megemlékezések és aktuális játékok sorával.

Programunk a következők szerint alakult:

10.00 – 10.10 Köszöntők: Nagy Attila és Szalai Gáborné
10.10 – 10.20 Mesét mond Berecz András
10.20 – 10.40 Benedek Katalin: Benedek Elek - egy dédunoka szemével
10.40 – 11.00 A Magyar Olvasástársaság közgyűlése
11.00 – 11.10 Mesét mond Berecz András
11.10 – 11.30 Koszecz Sándor: Gondolatok népmeséink élő világképéről
11.30 – 11.50 Boldizsár Ildikó: Miért jók az apák a mesékben?
11.50 – 12.00 vita
12.00 – 12.30 Szendvicsebéd
12.30 – 12.50 Fodor Judit: Legyőzheti-e a népmesék sárkánya Pokemont? - Olvasnak még mesét a gyerekek?
12.50 – 13.10 Budavári Klára: Meséljük el kedves népmeséinket! – egy programsorozat tapasztalatai
13.10 – 13.30 Stiblár Erika: Miért a népmese? (A pszichológus érvei)
13.30 – 14.00 Szőnyi Magda: A metatörténeti elemzés szempontjai
14.00 – 14.15 vita
14.15 – 14.30 Kávészünet
14.30 – 15.30 Laci királyfi, bábjáték a Márku Színház előadásában (Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor)

Korábban még egyetlen ilyen jellegű (1 napos) konferenciánknak sem volt hasonló mértékű sikere. (150-160 fős hallgatóság!) Ráadásul egyetlen pillanatra sem feledkezhetünk meg a velünk együtt olvasó, játszó, rajzoló, mesét mondó, emlékező, ünneplő gyermekek, pedagógusok, könyvtárosok és szülők 10 ezreiről. Honlapunkon hozzáférhető a csatlakozó intézmények teljes listája. Az eseményről számos publikáció látott napvilágot.

A rendezvényt kifejezetten hagyományteremtő, évenként rendszeresen ismétlődő ünneppé kívánjuk tenni. A 2006. szeptember 30.-ra vonatkozó felhívásunk a Magyar Olvasástársaság honlapja mellett már több folyóiratban ugyancsak olvasható.


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 288 vendég és 0 tag böngészi