Közhasznúsági jelentés

2008. 11. 27.

Közhasznúsági jelentés 2006

1. „Betűhidak – a műveltség összeköt” az IRA (a Nemzetközi Olvasástársaság) 21. Világkongresszusa, Bp. 2006. aug. 7-10.
617 résztvevő (főként az USÁ-ból, de 98 hazai és határon túli magyar), a világ 39 országából 510 előadás, 15 szekcióban. A kongresszus nyitányaként, fővédnökünk Sólyom László köztársasági elnök úr üzenetét, továbbá Korzenszky Richárd perjel úr történeti bevezetőjét hallgattuk, majd Andreas Scleicher ismertette a PISA vizsgálatok legfontosabb következtetéseit. A teljes angol és magyar nyelvű program, valamint a magyar nyelvű előadások többsége honlapunkon olvasható. Az esemény hiteles értékelését külső szemlélőktől, résztvevőktől várjuk, de hozzánk eddig csupán felsőfokú elismerések érkeztek, például az IRA vezérkerától. Feltehetően 15 éves tevékenységünk legnagyobb és legsikeresebb vállalkozását vittük véghez.

2. Népmese napja 2006. szeptember 30.
Miután tavaly szombatra esitt ez a jeles dátum, könnyedén adódott az ötlet, hogy elsődleges célcsoportunk ebben az évben a szülők lettek. Felhívásunk stílszerűen április 24-én, Szent György napján jelent meg honlapunkon. Másfél évtizedes gyakorlatunk értelmében minden második rendezvényünket tudatosan vidéki városokba szervezzük, tehát az éppen tervezett, országos „meseünnep” központja Békéscsaba volt, ahol a Megyei Könyvtár és a Megyei Művelődési Központ, valamint az Életfa Alapítvány voltak vendéglátóink. A szervezés, előkészítés munkálatait Koszecz Sándor kollégánk, a Tanács méltán tekintélyes tagja vállalta magára.

3. „..egy nép azt mondta: Elég volt!” címmel hirdettünk pályázatot az 1956-os forradalom 50. évfordulójára
A beérkezett dolgozatok bírálatát, rangsorolását Balatoni Teréz, Kocsis Éva és Nagy Attila végezték el. A dolgozatok beérkezésének határidejét 2006. május 30.-ról szept. 30.-ra kellett módosítanunk. Tagtársaink, kollégáink, barátaink diákokat bátorító, ösztönző gesztusait ezúton is hálásan köszönjük. A beérkezett pályamunkák többsége biztató képet alakított ki bennünk, hogy van esélyünk az 56-os forradalom értékeinek ápolására a fiatalabb nemzedékek körében is.

4. Ünnep 1956 félszázados évfordulóján
November 3-án az Országos Széchenyi Könyvtárban konferenciát rendeztünk az 56-os forradalom évfordulójára, amely után közgyűlést, majd tanácskozást rendezett Társaságunk a hazai gyermek- és ifjúsági sajtó helyzetéről. Ez utóbbi eredményeképpen ajánló készült szülők és gyermekek részére a hazai gyermeklapokról, amelyet honlapunkon közzé is tettünk.

Rendezvényünk programja a következő volt:

I. 10.30-11.40: Ünnep 1956 félszázados évfordulóján
II. 11.40 – 12.45: Tisztújító közgyűlés
III. 13.30 – 15.00 Problémavázlat a hazai gyermek és ifjúsági sajtóról
IV. 15.00 – 15.30 A szavazás eredményeinek kihirdetése

Ünnep 1956 félszázados évfordulóján
Leveztő elnök: Nagy Attila

10.30 - 10.35 Elnöki köszöntő
10.35 - 10.55 Regéczy Nagy László (TIB elnök): Ünnepi megemlékezés az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján
11.00 – 11.30 „…egy nép azt mondta: Elég volt! ” című pályázatunk ünnepélyes eredményhirdetése
11.50 – 12.00 Vita és szavazás a beszámolóról.
12.10 – 12.20 Honffy Pál ismerteti a számvizsgáló bizottság jelentését.
12.20 - 12.30 Vita és szavazás a jelentésről.
12.30 – 12.40 Kocsis Éva ismerteti a jelölő bizottság munkájának eredményét. Esetleges újabb jelölések. (A jelöltek bemutatkozása ebben a hírlevélben már olvasható.)
12.40 – 12.45 A szavazatszedő bizottság megválasztása
12.45 – 13. 30 a) A szavazócédulák sokszorosítása. b) Szavazás c) Szünet

A Magyar Olvasástársaság tisztikara a választások alapján a következőképpen alakult:

Elnök
Steklács János, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Alelnök
Horváth Zsuzsa, Országos Közoktatási Intézet

Tiszteletbeli elnök
Nagy Attila, Országos Széchényi Könyvtár

Tanácstagok
Győri János, ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
Hock Zsuzsanna, Fővárosi Pedagógiai Intézet
Kaszás Veronika, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, tel.: 1 411-5020
Kocsis Éva, Belváros--Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ
Koszecz Sándor, Életfa Kulturális Alapítvány
Mikulás Gábor, GM Consulting
Oláh Anna, Polgármesteri Hivatal, Pestszertlőrinc
Péterfi Rita, Országos Széchényi Könyvtár
Póttag: Sudár Annamária, Országos Széchenyi Könyvtár, tel.: 30 390-6213

A számvizsgáló bizottság tagjai:
Borosné Jakab Edit, Szent István Gimnázium, Éhmann Gáborné Havas Mária, Pompor Zoltán.

13.30 – 14.30 Problématérkép a hazai gyermek és ifjúsági sajtó helyzetéről.
Levezető elnök: Péterfi Rita
Előadók: Hock Zsuzsa, Máté Lászlóné és Péterfi Rita
14.30 – 15.00 Vita és kiegészítések az elhangzottakról
15.00 – 15.30 A szavazatszámláló bizottság jelentése, az eredmények kihirdetése, a Magyar Olvasástársaság új tisztikarának ünnepélyes beiktatása.

5. Stratégiai olvasás, stratégiai tanulás
2006 novembertől 2007 februárig Stratégiai olvasás, stratégiai tanulás címmel volt hallható

előadássorozat, amelyet a HunRA, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara és a kecskeméti Piarista Iskola közösen rendezett. Az előadássorozaton több előadó beszélt pedagógusoknak szülőknek arról, hogy hogyan, milyen eszközökkel tudnak a gyerekek motiváltabban, és hatékonyabban tanulni különböző tantárgyakat.2008. 11. 27.

Közhasznúsági jelentés 2007

A Magyar Olvasástársaság a következő tevékenységeket végezte 2007-ben:


1.) Beszámoló az IRA IDEC téli, dublini taggyűléséről -- 2007. jan. 20-21.

(Az IDEC -- International Development in European Committee -- az európai olvasástársaságok szervezete, gyűlésein az olvasástársaságok vezetői vagy IDEC-képviselői vesznek részt. Az előző gyűlés 2006. augusztusában Kecskeméten volt.)
A helyszínen munkacsoportok alakultak:
- vezetési workshop csoport (felkészülés a 2008. januári kolozsvári vezetői továbbképzésre)
- kommunikációs / honlap / kiadvány csoport (Új IDEC-honlap és fórum készült, munka közbeni formáját ld.: http://www.literacyeurope.org/NEW/ , melynek tartalmi feltöltését tematika szerint többen végzik. Mikulás Gábor a tagszervezeti adatok karbantartásának felelőse.)
- európai konferenciák (Berlin, 2007. aug., Braga -- Portugália, 2009.)
- a konferenciákon való fordítás, tolmácsolás szabályzatát átvizsgáló csoport
A Gerry Shiel vezetésével a jelenlévők áttekintették, hogy mely európai szervezetekkel milyen szinten áll a kapcsolat, pl. melyek hiányoznak (pl. Franciaország, Svájc, Olaszország), illetve milyen tagsági érvényesítési eljárások szükségesek.
A 2005. évi zágrábi Európai Olvasáskonferencia anyagáról korlátozott számú, válogatott előadásokat tartalmazó nyomtatott kiadvány készül. Az elektronikus változat teljes lesz.
Felmerült az elektronikus szövegek olvasásának témaköre; melynek kutatásával, megvitatásával kapcsolatban a közeljövőben munkacsoport alakul.
Tervben van a Federation of European Literacy Association megalakulása, melynek alapszabály-tervét a jelenlévők áttekintették és megvitatták.
Az IDEC pályázatírási és presztízs-szempontok okán székhelyt hoz létre magának Nagy-Britanniában, mely helyszanen a szervezet képviselője Henrietta Dombey lesz.
Az IDEC-tagszervezetek közül Ausztria, Írország és Nagy-Britannia szervezetei foglalkoznak gyerekkönyvek értékelésével és díjazásával. Az utóbbi kettőnek képviselői ígéretet tettek, hogy tapasztalataikat megosztják a készülő hasonló célú magyar projekt szervezőivel.
A konferenciát megelőzően (18-án) megalakult az eurázsiai IRA-régió (benne pl.: Mongólia, Tadzsikisztán, Grúzia, Örményország), illetve pedagógusképzési szimpózium volt (19-én).
Az összefoglalót Mikulás Gábor készítette, aki a Magyar Olvasástársaságot képviselte a konferencián.


2.) 2007. június 21-22-én került megrendezésre a Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferenciának, amely a HunRA és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és irodalomtudományi Intézet közös rendezvénye volt. A konferencia igen sikeresnek bizonyult, ezért szeretnénk a jövőben is megrendezni.

Honlapunkon szülők számára külön rovatot nyitottunk. Jelenleg a nagysikerű „Szülők kérdezik az olvasásról „ valamint gyermekfolyóirat ajánló olvasható Máté Lászlóné tollából.


3.) Április 2-án Gyermekirodalom és esélyegyenlőség címmel tartottunk konferenciát a Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központban.


4.) Checkpoint Literacy Az IDEC (International Development in Europe Committee /az európai olvasástársaságok szervezete/) valamint a Német Olvasás és Írás Társaság szervezésében 2007. augusztus 5-8. között Checkpoint Literacy címmel Berlinben rendezték meg a 15. Európai Olvasáskonferenciát.A konferencia nyitóelőadásain Andreas Schleicher Az irodalmi képességek az információs korban címmel tartott előadást, a finn Pirjo Linnakylä pedig a PISA-kutatások fényében mutatta be és értelmezte a finn oktatás jellemzőit, különös tekintettel az írás és olvasás fejlesztését szolgáló vonatkozásokra. A továbbiakban a világ valamennyi kontinenséről érkező résztvevők számos fontos témakörben tartottak előadásokat és műhelyfoglalkozásokat (pl. : írás, olvasás, irodalmi műveltség többnyelvű és többkultúrájú környezetben; iskoláskor előtti írás-, olvasás- és irodalmi nevelés; olvasási készség, motiváció, és az olvasás mint tevékenység; irodalmi műveltség és könyvtár; nemzetközi kutatások /PISA, PIRLS/; irodalmi műveltség és demokrácia; irodalmi műveltség és információs technika. Társaságunkat a rendezvényen Győri János és Borosné Jakab Edit képviselte


5.) Társaságunk csatlakozott a Lázár Ervin emlékére hirdetett mese-illusztrációs pályázathoz. A közös munkában a HunRÁ-t Sudár Annamária képviselte


6.) Nagy tisztelettel adózunk Lázár Ervin kiváló meseírónk emlékének. A kiváló író-meseíró emlékére LÁZÁR ERVIN MESEÍRÓ VERSENY-t hirdetett a Magyar Olvasástársaság, a Tanítók Egyesülete és az Apáczai Kiadó. A pályázaton több száz határon inneni és túli kisdiák vett részt.


7.) Szeptember 25-én, kedden a Belvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központban kerül megrendezésre az ADORE-program keretében az a szakmai nap, ahol neves amerikai olvasáskutatók tartanak majd előadást. A rendezvényre a HunRA 10 résztvevőt delegált.


8.) A Gyermekirodalmi adatbázis munkálatairól
Előzmények: Az Olvass nekem! Kalauz szülőknek, óvónőknek, tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében c. kötet 1995-ben jelent meg a Magyar Olvasástársaság gondozásában a Trezor Kiadónál. (Írta és szerkesztette: Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna és Hölgyesi Görgyi.)

A jelenlegi adatállományról:
• Tartalmazza az 1994-től 2005-ig terjedő időszak gyermek szépirodalmának legjavát, összesen 680 tételt, mely a bibliográfiai adatokon túl a kötetek tartalmi ismertetését is magában foglalja.
• Jelen pillanatban a www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom címen érhető el.
• Keresési szempontok: szerző, cím, kiadás, életkor, nem, tartalmi besorolás.
• Az adatbázis-szerkesztés során felmerült költségeket a Magyar Olvasástársaság állta, a munka jelentős részét a Könyvtári Intézet munkatársai végezték.

9.) Szeptember 28-án Salgótarjánban rendeztük a Népmese Napját. A mára már határokon is átívelő mozgalommá vált rendezvénysorozatunk központi ünnepségének házigazdája ezúttal a Balassi Bálint Megyei Könyvtár volt. Az érdeklődők a következő programokon vehettek részt:

10.00 - 10.30 Beérkezés, regisztráció
10.30 - 10.50 Megnyitó, vendégek köszöntése
10.50 - 11.20 Dr. Nagy Attila: Sorsok és mesék
11.20 - 11.50 Dr. Boldizsár Ildikó: Mesék a bölcsőtől a koporsóig
11.50 - 12.20 Dr. Praznovszky Mihály : Mikszáth nekünk mesél
12.20 - 12.30 Reflexiók; beszélgetés
12.30 - 12.40 Bemutatkozik az egyszervolt.hu
12.30 - 13.00 BÜFÉ-ebéd
12.40 - 13.20 Közben: A Magyar Olvasástársaság Közgyűlése
13.00 - 13.30 Füleki mesemondó gyerekek
13.30 - 14.00 Óvodai bemutató foglalkozás – mesefeldolgozás
14.00 - 14.20 Óvodapedagógusok szakmai bemutatkozása: Az irodalmi nevelés megújításának lehetőségei és megvalósulása egy tanév tükrében
14.20 - 14.50 Szinger Veronika: Mese az óvodában: könyvvel vagy anélkül?
14.50 - 15.00 Reflexiók; beszélgetés
15.00 - 16.00 Napzárta mesével, zenével – gyerekekkel

Az országos mozgalomhoz csatlakozott intézmények listája a honlapunkon olvasható. Ugyanitt elérhető a plakát és a meghívó is.


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 437 vendég és 0 tag böngészi