2016. 09. 01.

Könyvbemutató az OSZK-ban

LÉLEKPENDÍTÉS I.

A hatvani olvasótáborosok kalandozása a Kárpát-medencében 1972–2001.

Szerk.: Bacsa Tibor, Kocsis István, Kovács Gábor és Vass György

Könyvbemutató lesz 2016. szept. 20-án délelőtt 10 órai kezdettel az OSZK VI. emeleti tanácstermében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A kötetről bővebben:

Lélekpendítésnek nevezte el Fábián Zoltán (az Írószövetség akkori titkára) 1972-ben azt az új közművelődési és köznevelési kezdeményezést, amit a korabeli fiatal írók (Czakó Gábor, Mózsi Ferenc, Ratkó József, Szentmihályi Szabó Péter, Varga Csaba, Vasy Géza) olvasótábor címen megszerveztek. Az első tábor hazai művelődéstörténetünk új értékét jelentette.  A rendszerváltásig ezek a táborok változatos témáikkal, újszerű módszereikkel, kritikus hangvételükkel kivívták a korabeli hatalom gyanakvó figyelmét. Érthető, hiszen hazai történelmünk elhallgatott tényeit is megismertették a fiatalokkal, és arra sem volt korábban példa, hogy ilyen körökben a határainkon túli magyar irodalomról rendszeresen, tudatosan szó essék. A táborok által sugallt önismeret fejlesztése, a valós demokrácia játékszabályainak megismertetése, megismerése ugyancsak szálka volt a hatalom szemében.

A könyv 448 oldalon, hat fejezetben krónikás hitelességgel mutatja be a tábori mozgalom és benne a hatvani olvasótáborok első 25 évét, sok fényképpel és Perei Zoltán grafikáival illusztrálva.

A főszerkesztő Bacsa Tibor az I. fejezetben azokat az írásokat válogatta össze, amelyek felidézik a táborok létrejöttének körülményeit, céljait, társadalmi küldetésüket, az igen fontos és sajátos pedagógiai módszereit. Példaként említjük néhány „ősbölény” e könyvben olvasható írását: Társadalmi edzőpálya – beszélgetések Bánlaky Pál és Varga Csaba; KAMARÁS István: Fedőneve olvasótábor; NAGY Attila: Értékmentés az olvasótáborokban; KOCSIS István: 35 éves az olvasótábori mozgalom; LUKÁCS László: Mi az olvasótábor?

A II. fejezet címe: A hatvani középiskolás olvasótáborokról 1972–2001, melyben Bacsa Tibor bemutatja a hatvani városi könyvtár által szervezett táborokat. A Nagykökényesen – a táborba hívott neves előadókat (pl. Vekerdi László, Montágh Imre, Nagy Attila, Ratkó József, Zombori Ottó és még sok-sok kiemelkedő vendéget) – az eltöltött tartalmas időt és élményeket felidézve, részletesen kitér az utolsó napokon tartott tábori színházi bemutatókra, amelyeknek többnyire ő volt a rendezője. Számot ad az országjáró kirándulásokról, az ötágú síp országaiba irányuló művelődéstörténeti utazásokról, a nagy találkozásokról, mint pl. Pusztakamaráson Sütő Andrással, Kolozsvárott Kányádi Sándorral, Pozsonyban Dobos Lászlóval, Burgenlandban Galambos Ireneus atyával és Szépfalusi Istvánnal, Kárpátalján Balla D. Károllyal és író barátaival, a Vajdaságban Fehér Ferenccel és Csorba Bélával. Ezek az utazások élénk érdeklődésre tartottak számot mindkét oldalon a „szolgálatos fülek” körében is.

A III. fejezetben kapunk képet az 1980 és 1993 között rendezett vasutas olvasótáborokról, amelyekbe a vasútnál dolgozó szülők 5. és 6. osztályos gyerekei kaphattak meghívást. Körükben is a hagyományos olvasótábori módszerekkel dolgoztak, jeles előadókat hívtak, rendszeres kiscsoportos foglalkozásokat tartottak, s minden tábor végén ugyancsak színpadi előadások voltak. Mindenki legnagyobb élménye volt az utolsó három napon megszervezett művelődéstörténeti kirándulás, amelyhez a MÁV különvonatot biztosított a tábornak, és a vagonok már nem csupán közlekedési eszközök, hanem egyben szálláshelyek is voltak.

A IV. fejezetben visszaemlékezéseket olvashatunk az egykori előadóktól, kiscsoport vezetőktől és táborlakóktól. Külön kiemeljük Az utolsó kismester című írást Kovács Gábor tollából, amely a tábori élmények csokorba szedése mellett emléket állít a tudós Vekerdi Lászlónak, aki, amíg tehette, minden évben felejthetetlen előadással ajándékozta meg a táborban összegyűlt hallgatóságot.

Az V. fejezetben a már örökre eltávozott egykori vendégek, kiscsoport vezetők emlékét idézik fel a szerzők. Végül, a függelékben betűrendbe szedve találjuk mindazoknak a nevét, akik a táborokat folyamatos munkájukkal segítették, előadást tartottak, vagy a táborlakók utazásai során felkeresték őket lakóhelyükön.

A kötet nem csupán az egykori táborlakók, szervezők, vezetők, előadók számára érdekes, hanem jó szívvel ajánlható a könyvtárosok és a pedagógusok együttműködésre kész csoportjainak, valamint a kultúra közvetítő, illetve az ilyen jellegű felsőoktatásban dolgozó szakembereknek. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődéssel fordulnak az iskolán kívüli, interaktív, újszerű nevelési kezdeményezések, egyúttal művelődéstörténetünk legutóbbi négy és fél évtizedének (1972–2016) eme érdekes színfoltja felé.

A könyv megrendelhető a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től, illetve megvásárolható a KELLO Könyváruházában (1054 Budapest, Honvéd u. 5), valamint a hatvani Ady Endre könyvtárban (3000 Hatvan, Radnóti tér 2).


2016. 08. 27.

Interjú Bajzáth Mária mesepedagógussal

Bajzáth Máriával beszélgettünk új könyvéről, az Így megyek az iskolába címűről és a népmesék sikerének titkáról, a gyerekek halálhoz való kapcsolatáról, valamint arról, létezik-e még a mesélés, mint közösségi élmény. 

interjú


2016. 08. 19.

Érdekes kutatás az olvasásról

A kutatás során szakemberek azt vizsgálták, hogy van-e összefüggés az életkor és az olvasási szokások között. Az eredmények azt mutatják, hogy akik rendszers olvasók magasabb életkort élnek meg, mint akik kevesebbet olvasnak. 

életkor és olvasás


2016. 06. 29.

Interaktív irodalomkönyv

Az internetes oldal az irodalomtanítást és tanítást segíti. Az olalon található tartalmak diákok és egy koordináló tanár közreműködésével kerülnek feltöltésre. 2010 óta folyamatosan bővül a tartalom mélységben és minőségben egyaránt.

interaktív irodalomkönyv


2016. 06. 23.

Milyenek a felnőtt lakosság alapkészségei?

Érdekes kutatást publikált nemrég az OECD, a felnőttek olvasási készségeit kutatva. A felmérés készítői szerint a csúcson a 25-34 évesek álltak, a legalacsonyabb szinten pedig az 55 év körüliek - tehát a húszas éveik végén, a harmincas éveik elején járó fiatalok teljesítettek legjobban, és az 55 év felettiek a legrosszabbul.

olvasási kézség


2016. 05. 25.

Mesélés csecsemőkorban

Akár már az anyuka hasában lévő magzatnak is érdemes felolvasni verseket. A már pár hetes kortól használható, adott korosztály számára készült könyvek segítségével akár másfél-két év előnyre is szert tehet gyermekünk kortársaihoz képest az iskola első évére.

csecsemők és mese


2016. 05. 17.

A jó mese titka egy könyvkiadó szerint

A jó mesének nincs tuti receptje, de nem árt, ha humoros, egységes a stílusa, és megkapó illusztrációkkal van tele – véli Csapody Kinga, a Manó Könyvek főszerkesztője. 

mese


2016. 05. 10.

Miért érdemes Lázár Ervin műveit olvasni?

Ha még élne, nyolcvanéves lenne Lázár Ervin, Dömdödöm, Mikkamakka, Bruckner Szigfrid és Berzsián szülőatyja. Meséin generációk nőttek fel, ám különös, semmihez sem hasonlítható történetei nem csak a gyerekekhez szólnak: felnőtt fejjel is megéri őket újraolvasni.

Lázár Ervin


2016. 04. 28.

Szövegértés és matematika

Bár meglepő lehet a matematika és a szövegértés fogalmát összekapcsolni, a tanulmány célja annak bemutatása, hogy a két terület nem különül el élesen egymástól. Olyan iskolai helyzetben, mint például a matematikaórai szöveges feladatok megoldása, erősen befolyásolhatják is egymást.

szövegértés


2016. 04. 20.

Változó olvasási szokásaink

Főleg a fiatalok nem olvasnak már papíralapú könyveket a Bookline új kutatása szerint. Az olvasási szokások megváltozásának hátterében az áll, hogy míg korábban kevesebb inger jutott el hozzánk, és annak befogadására hosszabb idő állt rendelkezésünkre, ma megszámlálhatatlanul több forrásból kapunk rövid, de lényegre törő impulzusokat. 

változó olvasás


2016. 04. 18.

Interjú Varró Dániel költővel

A Könyvesblog.hu oldalon interjú olvasható Varró Dániellel, aki többek között jövőbeli terveiről is kérdeztek sok más mellett. A beszélgetés elolvasható itt. 

interjú 


2016. 04. 08.

Interjú Kádár Annamáriával

A mesemondó szülő lelassítja, lecsendesíti a külső világot, és egy olyan teret alkot, amelyben a mesélő és mesehallgató a közösen átélt élmény során eggyé válik. Ez a szülő-gyermek kapcsolat egyik fontos pillérehangsúlyozza Kádár Annamária, akivel a legfőbb mesebeli képességről és a csoda fontosságáról beszélgettünk.

interjú


2016. 04. 04.

Csukás István életműve

A Család-Barát magazin vendége volt a napokban 80 éves Csukás István. Az író maga, munkatársai és barátai mesélnek munkásságáról, életművéről, valamint személyes élményekről.

video


2016. 03. 24.

Versek az olvasás szolgálatában

Március 21. minden évben a Költészet Világnapja. Általános iskolában rengeteget foglalkozunk a versekkel. Hogyan lehet azt elérni, hogy felnőttkorban is ez a szeretet megmaradjon? Hogyan látják a kortárs költők a versek létjogosultságát? Hogyan befolyásolja a verses kötetek eladási arányát az internet? Egyáltalán az internet a versek szolgálatába állhat-e a népszerűsítés tekintetében? Erről beszélget Lackfi János, Nyáry Krisztián, Turczi István és Szabó T. Anna. 

versek


Alkategóriák

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 528 vendég és 0 tag böngészi