2017. 09. 01.

A népmese napja − XIII. Országos népmese-konferencia programtervezete

A leírt és az elmondott mese különbségei, kapcsolatai

2017. szeptember 22. Pécs, szeptember 23. Eszék

Helyszín:
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A program rendezője:
Magyar Olvasástársaság (HUNRA)
Hagyományok Háza

Társszervezők:
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Közreműködik:
A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület


2017. 08. 31.

Népmese a szóbeliségben és az írásban

A népmese napja − XII. Országos népmese-konferencia

A leírt és az elmondott mese különbségei, kapcsolatai

2017. szeptember 22. – Pécs, 23. - Eszék

A népmese eredendően a szóbeli elbeszélő költészet (népköltészet) hatókörébe tartozott. A népi kultúra felfedezésének köszönhetően azonban a 19. század óta lejegyezve, könyv for-májában is mind szélesebb körben elérhető. A mesemondás hagyományos alkalmai – első-sorban a társas munkaalkalmak – a 20. század folyamán fokozatosan háttérbe szorultak, ezzel a közösségi, élő szavas mesemondás gyakorlata szinte teljesen eltűnt. Napjainkban azonban a folklór más területeihez (népzene, néptánc, kézművesség) hasonlóan a szóban előadott népmese is mindinkább megtalálja helyét a modern kultúrában. Egyre több he-lyen, gyermek- és felnőtt közönség egyaránt hallgathat mesemondást.


2017. 08. 28.

Középpontban az olvasó közösségek

Korunk egyik nagy kihívása, miként tudnak az egyes társadalmi csoportok, közösségek együttműködni a szövegértő kompetencia fejlesztésében, annak érdekében, hogy senki ne kerülhessen hátrányba csak azért, mert nem érti a szöveget és ezzel együtt a világot, amiben él. 2017. július 3-7. között Madridban gyűltek össze egyetemi kutatók, pedagógusok, könyvtárosok, hogy megosszák egymással szakmai eredményeiket, jó gyakorlataikat az Európai Szövegértési Konferencia keretében. Pompor Zoltán – a HUNRA tanácstagja – előadóként vett részt konferencián.

Kettős céllal vettem részt az európai szövegértési konferencián (20th European Conferenceon Literacy): egyrészt hazai jó gyakorlatokat mutattam be, másrészt a szövegértéssel kapcsolatos nemzetközi eredményeket és ezeknek hazai implementációs lehetőségeit vizsgáltam. A konferencia 3 napja alatt több workshopon és előadáson részt vettem, szorosabban az ELINET szekció munkájába kapcsolódtam be.

Ebben a szekcióban az Európai Bizottság egyik munkacsoportjának képviseletében Yves Punie mutatta be az általuk fejlesztett digitális kompetenciarendszert (DigComp 2.1). A keretrendszer 8 szinten állapítja meg a kezdő használótól a kompetens fejlesztőig a digitális eszközhasználathoz kapcsolódó ismeretek, készségek és attitűdök szintjét: a magabiztos, biztonságos, kritikus és elkötelezett fogalmak köré építve. A keretrendszert mind a kerettanterv fejlesztése során, mind a pedagógus-továbbképzésekben haszonnal lehet alkalmazni.


2017. 08. 21.

Őszi levelezős olvasóverseny

olvasoversenyŐszi olvasóversenyünk célja az, hogy olyan gyerekeknek nyújtsunk kreatív, szórakoztató időtöltést, akik szeretnének egy-egy regényben, könyvben elmélyülni. Feladataink segítségével részévé válhatnak a történetnek, ízlelgethetik a szavak és mondatok varázserejét és kreatívan is megeleveníthetik a történetet. A korosztályok alatt található a könyvek bemutatása.

http://levelezoversenyek.hu/oszi-olvasoverseny


2017. 10. 02.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 13.

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. augusztus 30.  10-13 óra

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusainak
(6800, Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.)

Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés nyelvi játékokkal, társasjátékokkal óvodások, kisiskolások és speciális igényű tanulók számára

Dr. Juhász Valéria - Radics Márta
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar

Az előadók olyan, elsősorban anyanyelvi tudatosságot fejlesztő, nyelvi, írás-olvasás előkészítő és fejlesztő játékokat, társasjátékokat mutattak be, amelyek megfelelően segítik a gyerekek anyanyelvi tudatosságának, kreativitásának a kibontakozását és fejlődését. A foglalkozáson  a résztvevők valódi játékélményhez jutottak, hiszen számos játékot kipróbáltak. A játékok megtervezése és kivitelezése több szinten történt, hogy az adott játékot megfelelően lehessen az egyes gyermekekhez igazítani. A foglalkozáson a résztvevőkkel közös megbeszélés során kibontakozott, hogy az egyes játékokat a különböző területekhez hogyan tudják adaptálni, hogyan tudják használni célzottan egy-egy gyermek speciális fejlesztésére, és mely területeket fejleszti elsősorban az adott játék. A foglalkozás része volt annak megbeszélése, hogyan vezessünk be, tanítsunk meg egy-egy társasjátékot úgy, hogy az rögtön élményhez juttassa  a gyermekeket. A műhelymunka közös szakmai tapasztalatcserével színesedett és zárult.


2017. 08. 18.

TÜNDÉRKÖNYVTÁROSOK A TÜNDÉRKÖNYVTÁRBÓL IS ELISMERÉSEK - 2017

Bosnyák Viktória írónő, műfordító, számos gyermek- és ifjúsági könyv szerzője azt állítja, hogy TÜNDÉRKÖNYVTÁROSOK igenis léteznek! Ők azok az iskolai és gyermekkönyvtárosok, akik valamilyen varázslat útján tündérekké váltak. Ezért arra a nem kis feladatra vállalkozott évekkel ezelőtt, hogy felkutatja őket. Ebben segít neki a Kolibri Kiadó kis csapata.

okleveles tunderkonyvtaros

 

2017. június 10-én az alábbi gyermekkönyvtárosok és könyvtárostanárok kaptak oklevelet

 

Andrási Istvánné Tünde és Mészáros Eszter

Püspökladányi Tündérkönyvtár

Borsáné Horváth Brigitta 

Szennai Fekete László Általános Iskola Könyvtára

Feischmidt Ildikó 

Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Könyvtár

Larsson Maria

Göteborgi Városi Könyvtár 

Rónyainé Mayer Piroska 

Dr. Fejérpataky László Általános Iskola Könyvtára

Sosterics Éva 

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Könyvtára

Szentirmai Veronika 

Szegedi Gregor József Általános Iskola Könyvtára

Törökné Antal Mária 

Dunaújvárosi József Attila Könyvtár

Varsányi Brigitta 

Székesfehérvári Németh László Általános Iskola Könyvtára

Wágnerné Horváth Emőke 

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola Könyvtára

Velük most összesen 61 az Okleveles Tündérkönyvtárosok létszáma.
Idén "lepleztük le" az első két külföldi könyvtáros (1 határon túli és 1 svédországi). A 61-ből mindössze egyetlen a fiú.

 

A kezdetekről:

http://uj-kincskereso.uw.hu/2005_06_tunderkonyvtarosok.htm

 

„Tündérboszorkányok tulajdonképpen nincsenek. A helyzet az, hogy minden iskolai és gyerekkönyvtáros tündér. A tündérek pedig örökké fiatalok és egészségesek. Hogy mitől találkozunk néhol mégis idősödő, beteg, rosszkedvű könyvtárossal? Ez annak a hatása, hogy a gyerekek nem olvasnak eleget. Szerencsére azonban visszafordítható a folyamat, mert ha több lesz az olvasó, a könyvtárosok is megfiatalodnak, meggyógyulnak.
A Tündérkönyvtárosok Szövetségét, melynek ajánlása könyveimben is megtalálható, magam találtam ki. Nem létezik. Vagyis most van éppen megszületőben, ugyanis a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Gyermekkönyvtáros szekciója felkarolta az ötletet, és szeptemberben már maguk a gyerekek szavazhatnak arra, hogy az ő könyvtárosuk igazi tündér-e. Akit pedig beszavaznak ebbe az illusztris társaságba, attól kezdve részt vehet majd a könyvek ajánlásában, ami nemcsak felelősség, de egyben komoly dicsőség is lesz.”

 

Korábbi díjazottakról:

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2015/02/23/tunderkonyvtaros-kerestetik/


2017. 10. 02.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 12.

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
Tanévindító Szakmai Napok 2017

2017. augusztus 28. 14.00 – 15.00

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
(Salgótarján, József Attila u. 2.)

Az elveszett talentum megtalálása: egy szövegértést fejlesztő program bemutatása

Dr. Szinger Veronika főiskolai docens
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar,
Magyar Olvasástársaság

Az ún. „TALENTUM” projekt keretében az előadók 24 órás, szövegértést fejlesztő programot dolgoztak ki eredetileg elsőéves főiskolai hallgatók számára, melynek elsődleges célja az olvasott szöveg értésén keresztül a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése. A fejlesztő tréning elméleti alapja az a közel tíz éve végzett nemzetközi projektmunka, amelyben az előadók kutatóként és trénerként vesznek részt, és amelynek egyik eredménye az össztantárgyi olvasásfejlesztést célul kitűző BaCuLit tanár-továbbképzési program. Az előadás az elméleti koncepción túl, azt a gyakorlati munkát mutatja be, amely a papíralapú és digitális írásbeliségre is építve, a különböző olvasási és tanulási stratégiák, kooperatív tanulásszervezési módszerek alkalmazásával alkotta meg a tréning egyes elemeit.


2017. 08. 11.

Légy te is hangoskönyv felolvasó!

hangoskonyv"A Novus egy új, nemes cél iránt küzd. Már az Akadálymentesített G-Portál kezdeményezés tagjai vagyunk, de nemrég újabb lehetőségre hívták fel a figyelmünket." Jelenlegi felhívásunk ezúttal nem látássérült olvasóinknak, hanem azok látó barátainak, családtagjainak és ismerőseinek szól, akik szívesen hozzájárulnának ahhoz, hogy a látássérültek is hódolhassanak az olvasás örömeinek.  Most esélyetek nyílik rá, hogy segítsetek a látássérülteknek olvasni. Helle Maximilian kezdeményezése, hogy hangoskönyveket készítenek azok az irodalomkedvelő vakok számára, akik nem tudnak egyszerű könyveket kivenni a könyvtárból.

http://www.vgyke.com/hirdetmeny/legy-te-is-hangoskonyv-felolvaso/


2017. 08. 28.

Ötödször is olvasótábor Erdélyben

Hármas összefogással, a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Haszmann Pál Múzeum és a HUNRAszervezésében jubileumi, ötödik alkalommal rendeztünk kézműves- és olvasótábort Székelyföldön, Csernátonban. A környéken lakó felsős diákok egy vetélkedőn nyerték a táborozás lehetőségét, s hallatlanul aktívan és kreatívan voltak jelen az öt napban. A régi és kortárs szövegeket egyaránt feldolgozó foglalkozások nemcsak nekik, de a tanároknak (Tolnai Mária és Gombos Péter kaposvári pedagógusok) is nagy élményt jelentettek, a folytatás szinte biztosra vehető.

A gyerekek így emlékeztek vissza az eseményekre:

https://www.youtube.com/watch?v=9esVwvasuic

  


2017. 07. 11.

Lelkek határtalan találkozása Aranyosszigeten

 „Aranyosszigeti magyar anyanyelvi és olvasótábor.” Aranyosapáti – 2017. június 17-22.

 

aranyosszigetA  nemzet kulturális egyesítését és a „Felső - Tisza völgye vidékfejlesztési térség” életminőségének javítását küldetésében vállaló Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával /Anyanyelvi Konferencia/, a Magyar Olvasástársasággal és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvánnyal együttműködve – Arany János születésének bicentenáriuma  alkalmából, Észak-Kelet Kárpát-medence határok nélküli együttműködésére példát mutató – magyar anyanyelvi és olvasótábort szervezett Aranyosapátiban.

 

Észak-Kelet Kárpát-medence országai (Fevidék, Kárpátalja, Magyarország, Partium) ifjú képviselőinek - a Kárpát-medencei iskolások számára meghirdetett Szent László, Dobó István és Kölcsey Ferenc vetélkedők területi, és országos győztesei - programját az Arany János emlékév határozta meg. 

 


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 387 vendég és 0 tag böngészi