2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 7.

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 24.

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.)

Az olvasástól az élőszóig, avagy az élőszótól a szövegértésig

Kovács Marianna, könyvtárigazgató, gyermekkönyvtáros, mesemondó, a Magyar mesemondó és Szövegfolklór Egyesület elnöke  
Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta

Vallom, hogy a hagyományok, népi kultúra ismerete elengedhetetlen minden ember számára.

A népmesék, mielőtt elkezdték lejegyezni őket, elválaszthatatlanok voltak a közösségi alkalmaktól. A pedagógusoknak, szülőknek, egyáltalán az egész társdalomnak olykor félre kellene tenni a könyvet, és újra meg kellene tanulni mesélni a meséket – szabadon, élőn, mindig az adott alkalomhoz és hallgatósághoz igazítva azokat. Ehhez azonban ismernünk kell a mesemondás szabályait, a mesei nyelvezetet.

A legkisebb kortól, ha megtanuljuk a meséket értő füllel hallgatni, szimbólumokban gondolkodni, igényünk lesz a történetekre, az olvasásra.

Ha a mesét felszabadítjuk a gyermekműfaj megjelöltsége alól, élő gyakorlattá válhat, hogy felnőttek is idegenkedés nélkül mesét hallgatnak és mondanak egymásnak különféle közösségi terekben.


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 6.

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 20. 13.55

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
(1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.)

Az olvasástól az élőszóig, avagy az élőszótól a szövegértésig

Kovács Marianna, könyvtárigazgató, gyermekkönyvtáros, mesemondó, a Magyar mesemondó és Szövegfolklór Egyesület elnöke  
Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta

Vallom, hogy a hagyományok, népi kultúra ismerete elengedhetetlen minden ember számára.

A népmesék, mielőtt elkezdték lejegyezni őket, elválaszthatatlanok voltak a közösségi alkalmaktól. A pedagógusoknak, szülőknek, egyáltalán az egész társdalomnak olykor félre kellene tenni a könyvet, és újra meg kellene tanulni mesélni a meséket – szabadon, élőn, mindig az adott alkalomhoz és hallgatósághoz igazítva azokat. Ehhez azonban ismernünk kell a mesemondás szabályait, a mesei nyelvezetet.

A legkisebb kortól, ha megtanuljuk a meséket értő füllel hallgatni, szimbólumokban gondolkodni, igényünk lesz a történetekre, az olvasásra.

Ha a mesét felszabadítjuk a gyermekműfaj megjelöltsége alól, élő gyakorlattá válhat, hogy felnőttek is idegenkedés nélkül mesét hallgatnak és mondanak egymásnak különféle közösségi terekben.


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 5.

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 12. 14.00 – 15.00

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
(Debrecen, Monti ezredes u.7.)

A biblioterápia hatékony alkalmazása a tehetséggondozás, pályaorientáció területén

Sóron Ildikó könyvtáros, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A biblioterápia alkalmazásával  2010 óta foglalkozom. Az ehhez szükséges végzettséget 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális képzésén szereztem. Az eltelt időszakban 3 egymást követő alkalommal tartottam egy kollégámmal közösen alapvetően a felzárkóztatást segítő, s emellett személyiségfejlesztő céllal 10 alkalomból álló foglalkozás-sorozatot a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolában. E foglalkozásokon olyan irodalmi művek feldolgozását végeztük a diákokkal, amelyek segítették őket személyes boldogulásukban, a beszélgetéseken lehetőségük volt egyéni képességeikre rátekinteni, a tapasztaltakból merítkezni és ennek függvényében orientálódni valamely szakterület felé. A csoportban zajló foglalkozásokon fejlődött kommunikációs készségük, vitakészségük, empátiájuk és toleranciájuk. E projectet a MOL Gyermekgyógyító program támogatta. Emellett 3 éve tehetséggondozó jelleggel középiskolásoknak tartok havi rendszerességgel biblioterápiás foglalkozásokat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában. A tervezett előadás keretében az itt szerzett tapasztalatokról szeretnék beszámolni a gyakorlati megvalósítás elemeire koncentrálva.


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 4.

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 10. 14.00 – 15.00

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
(Debrecen, Monti ezredes u.7.)

Az elveszett talentum megtalálása: egy szövegértést fejlesztő program bemutatása

Dr. Szinger Veronika főiskolai docens
Pallasz Athéné Tudományegyetem Pedagógusképző Kar

Az ún. „TALENTUM” projekt keretében az előadók 24 órás, szövegértést fejlesztő programot dolgoztak ki eredetileg elsőéves főiskolai hallgatók számára, melynek elsődleges célja az olvasott szöveg értésén keresztül a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése. A fejlesztő tréning elméleti alapja az a közel tíz éve végzett nemzetközi projektmunka, amelyben az előadók kutatóként és trénerként vesznek részt, és amelynek egyik eredménye az össztantárgyi olvasásfejlesztést célul kitűző BaCuLit tanár-továbbképzési program. Az előadás az elméleti koncepción túl, azt a gyakorlati munkát mutatja be, amely a papíralapú és digitális írásbeliségre is építve, a különböző olvasási és tanulási stratégiák, kooperatív tanulásszervezési módszerek alkalmazásával alkotta meg a tréning egyes elemeit.


2017. 04. 08.

Tanácsülés - 2017. április 08.- Kaposvár

TANÁCSÜLÉS

Ideje: 2017. április 8. 13.00

Helye: Kaposvár

N A P I R E N D

  1. Előző tanácsülés óta történtek
  2. Együttműködési megállapodások előkészítése
  3. Pályázatok
  4. A népmese napja - Népmese-konferencia
  5. Egyesületi dokumentumok
  6. Tagság – tagdíjak
  7. Honlap és Facebook
  8. HUNRA HÍRLEVÉL
  9. Határon túli pedagógus és könyvtáros szervezetekkel való kapcsolat kialakítása/tartása
10. Sajtó - HUNRA
11. Nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás
12. PISA - kerekasztal (Nagy Attila)
13. Miért legyek HUNRA-tag?
14. HUNRA - szórólap szövege
15. HUNRA - elismerés/díj alapítása
16. Tanácsülések időpontjai
17. Felmérés olvasási szokásokról
18. Alapszabályzat módosítására javaslatok
19. Tagsági kártya
20. Feladatterv
21. Tiszteletbeli tagság
22. Könyvfesztivál - Marta Huke
      - 20.-án de. Szent Angéla Ferences általános Iskola és Gimnázium
      - 22.-e de. Pest Megyei Könyvtár - Szentendre
        Mindkettő a HUNRA támogatásával
      - Meghívó a Nemzetközi Könyvfesztivál, Irodalom Éjszakájára
23. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (FSZEK) - Az én könyvtáram
      ‐ Olvasáskultúra fejlesztés támogatása
      ‐ Könyvtárhasználat–információkeresés
      ‐ Digitális írástudás fejlesztése
      ‐ Szövegértés-fejlesztés támogatása – kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és közösségi tanulás támogatása
24. PISA-kerekasztal – 2017. 05. 02.
25. REB-es pályázat – A reformáció öröksége c. konferencia
26. HUNRA-előadók a mgyei POK szakmai továbbképzésein (egységes megjelenés)
27. POK-előadások és a HUNRA-cikkek helye a honlapon
28. 3K - márciustól Olvasás c. rovat
29. Éves feladatok áttekintése
30. Egyebek

›› A tanácsülés napirendjének letöltése (pdf)


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 3.

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 06. 14.30  

Kodály Zoltán Általános Iskola
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

Az olvasáskultúra alakulása a virtuális térben

Dr. Nagy Balázs adjunktus
Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézet
 
Napjainkban olyan új fogalmak jelentek meg, és váltak a mindennapok részévé, – online regény, interaktív vers, blogművészet, sms-költészet – melyek az irodalom fő tényezőinek mindegyikére hatással vannak. Befolyásolják az alkotás folyamatát, a befogadó viszonyulását, s magát a középpontban álló irodalmi művet is azáltal, hogy új közlésmódok, új szövegtípusok jönnek létre, s évszázados, évezredes hagyományok alakulnak át. A számítógépnek, mint a kulturális és esztétikai megnyilatkozás eszközének elterjedése és radikális fejlődése olyan változást hozott a kulturális elmélet paradigmáiban, amelyet még nem elemeztünk ki teljes egészében.

Az előadás egy rövid elméleti bevezetőben rámutat, hogyan alakulnak át a „szövegek”, hogyan módosul a befogadói szerep, s hogyan alakítja át a megváltozott kommunikációs térben az új médiumra jellemző írásmód a szerzői pozíciót. Ezt követően néhány meghatározó jelenséget számba véve arra próbál választ adni, hogy a digitális közeg új alkotásai mennyiben hoznak tartalmi megújulást a nagy hagyományokra visszatekintő hagyományos műfajokkal szemben. Az előadás érinti a slampoetry szövegeit, kitér a Facebook-irodalomra, a fanfiction jelenségkörére, és bemutat néhány helymeghatározáson alapuló irodalmi projektet is, melyek fokozott mértékben igénylik a befogadó interaktivitását


2017. 04. 18.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 2.

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 5. 14.00 – 15.30

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
(Szolnok, Mária u. 19.)

A biblioterápia hatékony alkalmazása a tehetséggondozás, pályaorientáció területén

Sóron Ildikó könyvtáros, biblioterapeuta, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A biblioterápia alkalmazásával 2010 óta foglalkozom. Az ehhez szükséges végzettséget 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális képzésén szereztem. Az eltelt időszakban 3 egymást követő alkalommal tartottam egy kollégámmal közösen alapvetően a felzárkóztatást segítő, s emellett személyiségfejlesztő céllal 10 alkalomból álló foglalkozás-sorozatot a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolában. E foglalkozásokon olyan irodalmi művek feldolgozását végeztük a diákokkal, amelyek segítették őket személyes boldogulásukban, a beszélgetéseken lehetőségük volt egyéni képességeikre rátekinteni, a tapasztaltakból merítkezni és ennek függvényében orientálódni valamely szakterület felé. A csoportban zajló foglalkozásokon fejlődött kommunikációs készségük, vitakészségük, empátiájuk és toleranciájuk. E projectet a MOL Gyermekgyógyító program támogatta. Emellett 3 éve tehetséggondozó jelleggel középiskolásoknak tartok havi rendszerességgel biblioterápiás foglalkozásokat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában. A tervezett előadás keretében az itt szerzett tapasztalatokról szeretnék beszámolni a gyakorlati megvalósítás elemeire koncentrálva.


2017. 04. 04.

HUNRA-tagok előadásai a megyei Pedagógiai Oktatási Központokban az Oktatási Hivatallal együttműködésben 1.

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

2017. április 5. 14.00 – 16.00

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola könyvtára
(Pécs, Aidinger János út 41.)

Olvasás és lelki egészség

Dr. Béres Judit egyetemi adjunktus, biblioterápia szakfelelős
Pécsi Tudományegyetem KPVK Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet

Az olvasás egyike azon kreatív tevékenységeknek, amelyek magasabban szervezetté teszik az emberi személyiséget, vagyis egyszerre tölt be lelki zavarokat megelőző, egészségvédelmi és fejlesztő funkciót. Olvasmányaink azzal nyújthatnak segítséget szellemi-lelki jóllétünk megtalálásához és védelméhez, hogy támpontokat adnak érzéseink azonosításához, a viselkedésünkre való rálátáshoz, önmagunk és a világ jobb megismeréséhez és megértéséhez.

Az előadásban bemutatott konkrét példák, jó gyakorlatok egy-egy lehetséges, bevált megközelítést képviselnek az olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés és az irodalomterápia rendkívül gazdag, változatos, folyamatosan alakuló terepén. A fókuszban – mindegy, hogy a kisgyermek olvasóvá neveléséről, a kritikai gondolkodásról, az élő könyvtárról vagy irodalomterápiás csoportokról van-e szó – végső soron mindig az olvasás kontextusában születő önismereti és társas élmény, illetve az ennek hatására létrejövő személyiségfejlődés és életminőség-változás áll.


2017. 04. 04.

Elismerés a Magyar Olvasótársaság elnökének

oklevélA Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet kiemelkedő tevékenységéért díszoklevéllel tüntette ki Dr. Vraukóné Lukács Ilona könyvtárost, a Magyar Olvasótársaság elnökét. Gratulálunk!


2017. 04. 04.

Újra Tündérolvasók lepték el Püspökladányt

Gyermekkönyvtárunk ”Tündérolvasók” elnevezésű szövegértési versenye már több, mint tíz éves múltra tekintett vissza, amikor addigi jellegével (egyéni, városi szint) szakítva, 2011-től kiterjesztettük az Észak-alföldi régióra, lehetőséget biztosítva Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye felsős diákjainak a részvételre. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2015 szeptemberétől még ennél is szélesebb körben hirdethettük meg versenyünket, azaz az egész Északkelet-magyarországi régiót megcélozva Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is vártuk a lelkes tündérolvasóinkat. 

Célunk a gyermekek olvasóvá nevelése, a szövegértési és olvasási készségük fejlesztése mellett a mai magyar gyermekirodalmi alkotások megismertetése, valamint az élményközpontú irodalom közvetítése volt a szerzőkkel történő személyes találkozás lehetősége révén. Munkaformáját tekintve csoportmunkában (2-3 fő/csapat) megvalósuló versenyünkre azáltalános iskolák felső tagozatos tanulói, illetve más iskolatípus ennek megfelelő korosztályavállalkozhatott.

Turbuly Lilla írónő és a versenyzők

Turbuly Lilla írónő és a versenyzők

 

Az előző évek gyakorlatát folytatva versenyünk két levelezősfordulóból és egy szóbeli döntőbőlállt idén is. Fordulónként előbb egy (Turbuly Lilla Kosársuli), majd két (Böszörményi Gyula Lúzer Rádió, Budapest! A Béla-irtó hadművelet, Turbuly Lilla Viszlát, Kosársuli!) kortárs, magyar irodalmi mű elolvasása és játékos feldolgozása várt a jelentkezőkre. Mind a feladatlapok, mind pedig a legtöbb pontott összegyűjtött tíz csapat (AnDorLi, "N"agymenők-Balmazújváros, Karácsony lámpásai, Kiválasztottak, Szuper hármas-Debrecen, Kis kurucok, Olvasómesterek-Szolnok, Tesók-Hajdúszoboszló, Orchidea királylányok-Püspökladány, Zseni Palánták-Kaba) részvételével megrendezett szóbeli döntő feladatait (mini maradj talpon!, totó, keresztrejtvény, igaz-hamis, ki vagyok én stb.) úgy igyekeztünk összeállítani, hogy egyrészt nehézségi fokukat tekintve megfeleljenek az adott korosztály képességeinek, másrészt játékosságukkal élménnyé tegyék az adott mű befogadását és feldolgozását.

 

A tizenhat város huszonnégy oktatási intézményéből induló 42 csapat (115 tanuló 24 felkészítő pedagógus) legjobbjai 2017. március 24-én egy jutalomjátékkal zárták versenyévadunkat. Teljesítményüket ajándékkönyvvel jutalmaztuk (a Cartaphilus és a Móra kiadó, valamint Berg Judit, Nyulász Péter és Balázs Ágnes szerzői ajándékaival kiegészítve), melyeket a három fős zsűri elnöki tisztét betöltő Turbuly Lilla íróvendégtől valamint Dr. Vraukóné Lukács Ilonától, a Magyar Olvasástársaság elnökétől vehették át. 

A beszámolót Mészáros Eszter készítette.

A szövegértési versenyről készült videó itt tekinthető meg: videó


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Dr. Vraukóné Lukács Ilona, elnök
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 517 vendég és 0 tag böngészi