HUNRA HÍRLEVÉL – 2019. március

Magyar Olvasástársaság – HUNRA
1827 Budapest, OSZK, Budavári Palota, F épület
www.hunra.hu

Hirlevel 2019 03 P01

Örömmel köszöntjük társaságunk tagjait a 2019. márciusi hírlevelünkkel.

A hírlevél tartalma:

 • Elnöki beköszöntő: Dr. Szabó Ildikó
 • Beszámoló az egri „Az én könyvtáram” mérföldkő konferenciáról
 • Beszámoló a 2019. január 12-i szakmai napról
 • Beszámoló az EURead szervezetről és az EUReads kampányról
 • Tanácsülés 2019. 04. 13.
 • „Minden magyar olvas a gyermekeknek” olvasás-népszerűsítő kampány
 • Közgyűlési, tisztújítási beszámoló
 • „OlvasóTársak” 2019. április 25-én a Szent István Gimnáziumban
 • Új formában a Betűfaló-program – a Szent László Általános Iskola (X. ker.) iskolai könyvtárában
 • A Magyar Olvasástársaság a Facebookon
 • Az idei Nemzetközi Gyerekkönyvnap üzenete 2019. február 18-án
 • 2019-es konferenciák és pályázatok: „Az én könyvtáram” projektről
 • Tagdíjak – regisztráció és befizetés

* * *

Elnöki beköszöntő

Tisztelt Tagság! Kedves Olvasó!

„Könyv, világok kulcsa, üres órák barátja, türelmes válaszadónk minden kérdésünkre, édes virága hétköznapnak, ünnepnek egyaránt – ugyan mivé lennénk nélküled?”

Elmélkedik egy írás könyvnap kapcsán, s sorra veszi a pedagógus, a szülő, az író, a kultúrpolitikus, a könyves világ valamennyi szereplőjének feladatát az olvasóvá, az olvasó nemzetté nevelésben - bár a kifejezés akkor még ebben a formában nem volt használatos. Ebben a számomra megtisztelő, ugyanakkor felelősségteljes pillanatban most kezdődő közös munkánk vezérfonalaként hozom Önök elé a tanár, író, tudós, közéleti ember Szabó Magda gondolatait: „..a könyv, az olvasás szeretete, tisztelete, ügyének szolgálata szívügyünk, akár kutatóként, pedagógusként, tanárként, tanárképzőként végezzük munkánkat.”

Az Önök bizalmát, támogatását köszönve azon fogok igyekezni, legjobb tudásom szerint, hogy ennek az ügynek jó szolgálója legyek.

A Hunra következő kétéves ciklusában terveim szerint már meglévő, évek óta kiváló hagyományokkal rendelkező programjainkat folytatni kell.  Fontosnak tartom meglévő együttműködéseink megtartását, ápolását mind hazai, mind határon túli, mind nemzetközi partnereinkkel. Emellett hangsúlyosnak tekintem a köznevelés és a felsőoktatás gyakorló pedagógusaival, oktatóival való együtt gondolkodást, az olvasáskutatás eredményeinek közvetítését, a szisztematikus együttműködést a kutatók és a gyakorlati megvalósítók között. Jelentős feladatunk, hogy cégeket, gazdasági szereplőket, szervezeteket bevonjunk tevékenységünkbe, hazai és külföldi jó példák alapján kiterjesszük ’fundraising’ tevékenységünket a magánszektorra. Erre vannak jó példák (ld. ELINET-projekt). Továbbra is szorgalmaznunk kell a szűkebb és tágabb közösség bevonását olvasásnépszerűsítő programjainkba (pl. családi literációs események). Feladatunk a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése, bemutatása, szakmai napokon, konferenciákon, rendezvényeken, illetve a honlapunkon keresztül. Továbbra is részt kell vennünk a nemzetközi olvasási programokban (aktuálisan a V4 programban és az Europe Reads kampányban), és jelen kell lennünk az olvasás nemzetközi szervezeteiben részint a mindenkori magyarországi helyzet autentikus közvetítése érdekében, részint azért, hogy folyamatosan tájékozódjunk a nemzetközi trendekről.

Kérem, legyenek társaim ezekben a vállalásokban hétköznapokon és ünnepeken egyaránt!

Tisztelettel és szeretettel hívom Önöket a Hunra valamennyi rendezvényére 2019-ben is!

Üdvözlettel:

Dr. Szabó Ildikó


Eredményes volt a HUNRA tisztújító közgyűlése

2019. január 26-án, az Országos Széchényi Könyvtárban került sor a Magyar Olvasástársaság megismételt tisztújító közgyűlésére, amely a korábban közzétett napirendi pontok szerint zajlott. A jelenlévők először megtekintették az előző elnök, Dr. Vraukóné Lukács Ilona szakmai beszámolóját, ami előzetesen a honlapon is olvasható volt. Mind a szakmai beszámolót, mind a 2018-as év pénzügyi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A január 12-én a leköszönő elnök, Vraukóné Lukács Ilona helyett új elnököt kellett választani, ezért a tisztújítást megelőzően a jelölőbizottság nevében Kádárné Fülöp Judit számolt be a bizottság munkájáról, a jelölés feltételeiről, majd bemutatta Szabó Ildikó elnökjelöltet és Gombos Péter alelnökjelöltet, akik maguk is beszéltek munkásságukról, a Magyar Olvasástársaság Tanácsában eddig végzett tevékenységükről. Pályaképük, írásos bemutatkozásuk a HUNRA honlapján látható. A jelölteket a közgyűlés egyhangúlag megszavazta. A tanácstagjelöltek pályaképe szintén olvasható a Magyar Olvasástársaság oldalán, de személyes bemutatkozásra is sor került.

A titkos szavazás alapján az alábbi jelöltek lettek a Magyar Olvasástársaság Tanácsának tagjai: Győri János, Jakab Katalin Edit, Kovács Mariann, Kucska Zsuzsa, Pompor Zoltán, Szinger Veronika, Werner Ákos. Póttagok: Bajnok Tamara, Béres Judit, Félixné Oravecz Márta, Hevérné Kanyó Andrea.

Gratulálunk a megválasztott elnöknek, alelnöknek és tanácstagoknak, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

*  *  *

Mérföldkőhöz érkezett „Az én könyvtáram” program

2019. január 31-én kétnapos konferencia keretében Egerben került sor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezette, „Az én könyvtáram” II. mérföldkő konferenciájára. Ezen a konferencián hozták nyilvánosságra a konferencia leglátványosabb eredményét: a 90 mintaprogramot, amely ezentúl hozzáférhető az egész ország számára a www.azenkonyvtaram.hu honlapon. Valójában tehát most kel életre sok szakember közös munkájának eredménye: a könyvtáros társadalom és – tegyük hozzá – a pedagógus társadalom számos érdekes, diákok és könyvtárosok számára egyaránt vonzó program közül válogathat, megújíthatja pedagógiai eszköztárát. A műhelytanulmányok és a projekt során felhalmozott tudás továbbadására pedig ingyenes képzések sora indul, amelyre könyvtárosok jelentkezhetnek. A konferencia előadói bemutatták az előkészítő műhelyek munkáját, a mintaprogram fejlesztésének, kipróbálásának folyamatát, valamint a projekt tartalmát és eredményességét a szaktanácsadók és a külső értékelők szemszögéből.

A fejlesztést komoly szakértői műhelymunka előzte meg, amelynek során a hazai és a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva tanulmányok készültek az olvasásfejlesztés és -népszerűsítés, valamint a digitális környezetben működő könyvtár olvasószolgálati és információs szerepével kapcsolatban. Ezt a műhelymunkát Béres Judit mutatta be, aki egyébként a műhelytanulmányok egyik szerkesztője. A műhelytanulmányok ugyancsak most lettek hozzáférhetők a projekt honlapján. Az előadások közül különösen érdekes volt Lengyelné Molnár Tünde fejlesztő „Digitális kompetenciák fejlesztése: kihívások és lehetőségek a könyvtárakban” című előadása, amelyben az előadó megdöbbentő adatokat közöl az előttünk álló változásokról, amelyekhez az oktatásnak – formálisnak és nem formálisnak – alkalmazkodnia kell(ene). Az előadás kitűnő és informatív diái megtalálhatók a projekt honlapján a többi előadás diáival egyetemben.

A mintaprogramok a projektgazda felhívására érkezett több mint 300 beküldött „jó gyakorlat” közül a legeredetibb 90 jó gyakorlat továbbfejlesztett, csiszolt változata. A projekt kifejezett célja volt a könyvtár oktatást támogató szerepének erősítése, az iskola és a könyvtár egymást kiegészítő funkciójának javítása. A kiválasztott 90 jó gyakorlatból a beküldők és a meghívott fejlesztők mentorok segítségével azonos szerkezetű programleírásokat készítettek, amelyek a tantervek készítésénél megszokott módon a program célját, a foglalkozás(ok) leírását, az elvárt eredményeket, az értékelésre vonatkozó elképzeléseket és a megvalósításhoz szükséges eszközöket is tartalmazzák. Mivel a fejlesztők eredendően a saját gyakorlatukra támaszkodtak, szükség volt arra, hogy teszteljék a leírásokat annak kiderítésére, hogy azok alapján más könyvtárosok is képesek-e hasonló foglalkozásokat tartani. Ezért minden mintaprogramot kipróbált egy másik könyvtáros is (legalább részben), és ennek előkészítése során a fejlesztő és a kipróbáló szorosan együttműködött. A mentorok és a fejlesztők, valamint a fejlesztők és a kipróbálók együttműködése révén a leírások sokat csiszolódtak, és mostanra elérték azt a minőséget, hogy bárki számára használható „receptként” nyilvánosságra kerüljenek.

A műhelyek munkájában a Magyar Olvasástársaság több tagja is részt vett szakértőként (Béres Judit, Szinger Veronika, Gombos Péter, Péterfi Rita, Kiss Gábor). Könyvtáros tagjaink maguk is fejlesztettek programot (Kovács Marianna, Liskáné Fóthy Zszuzsanna) vagy könyvtárvezetőként ösztönözték kollégáikat programok beküldésére (Werner Ákos). Tagtársaink másképpen is segítették a projekt munkáját: Vraukóné Lukács Ilona a kipróbálás szűk hathetes intervallumában a megyei kipróbálásokat segített megszervezni, Kádárné Fülöp Judit külső értékelőként a T-tudok Zrt. megbízásából vett részt a monitoring munkában. A január 12-i szakmai napon a projekt szakmai vezetője, Farkas Ferenc már bemutatta a HUNRA közgyűlésnek a programot és méltatta a HUNRA együttműködő támogatását. Ugyanezen a napon két mintaprogram bemutatójára is sor került: a Könyv-súgó programot Liskáné Fóthy Zsuzsanna és Baksa Melinda, a Képregény küldetés programot pedig Szombathelyi Adrienn és Tatai Nikolett mutatta be a fejlesztő és a kipróbáló szemszögéből. (Kádárné Fülöp Judit)

OlvasóTárs-képzés az IKSZ iskolai közösségi szolgálatban

A Magyar Olvasástársaság – HUNRA – több mint két évtizede képviseli az olvasás sokféleségének eszményét, azt az alapelvet, miszerint az „olvasás mindenkié”, a társadalom valamennyi tagjáé és csoportjáé: gyerekeké, felnőtteké, iskolán kívülieké, olvasási nehézségekkel küszködőké, magyar és nem magyar anyanyelvűeké, szegényeké és jómódúaké egyaránt.

Ennek szellemében rendezzük meg 2019. április 25-én a budapesti Szent István Gimnáziumban az OlvasóTárs IKSZ – az iskolai közösségi szolgálatban – programunk képzését. A Tudományos projektnapon a társadalomtudományi szekcióban pszichológiai, nyelvészeti, pedagógiai és gyógypedagógiai témákra fókuszálunk, és az olvasás egyes aspektusaira kívánjuk egy-egy előadással, kerekasztal-beszélgetéssel felhívni a figyelmet: Nagy Attila, Bartos Éva, Kádárné Fülöp Judit korábbi HUNRA-elnökök részvételével. Beszélnek az olvasás tanításának, fejlesztésének, terjesztésének kérdéseiről, közvetlenül vagy áttételesen arra is keresve a választ, mi-ként lehetne a magyar népesség olvasási készségét, s ennek segítségével társadalmi működésének színvonalát, valamint gazdasági teljesítményét javítani, emelni. Az iskolaiközösségi szolgálatban részt veő diákok számára olyan lehetőség az OlvasóTárssá válás, amely önfejlesztésre, az interperszonális készségeik javítására is rendkívül alkalmas. A képzés segítséget nyújt a szolgálat megkezdéséhez.

A Szent István Gimnáziumban megrendezendő OlvasóTárs képzés során szerzett igazolvánnyal az önkénteseink kórházakban, könyvtárakban szervezhetnek önkéntes felolvasást. A középiskolákban kötelezően teljesítendő 50 órás iskolai szolgálat vállalására mutatunk be minta programot. Várjuk a pedagógus kollégák, egyetemisták, középiskolások jelentkezését, akik szeretnék megismerni az önkéntes felolvasás metodikáját. Megtudhatják a prog-ram során. (Jakab Katalin Edit)

Részletes program a Tudományos projektnapról a Szent István Gimnázium és a Magyar Olvasástársaság honlapján olvasható: http://www.hunra.hu/, www.szigbp.hu

*  *  *

HUNRA-naptár 2019!

Egyesületünk tanácsa úgy döntött, hogy 2019. évi asztali naptárral ajándékozza meg tagjait, partnereit.

Ahhoz, hogy ez az egyébként egyszerű asztali naptár egyéni, HUNRA - arculatot kapjon, az egyesület tagjainak segítségét is kértük; küldjenek olvasással kapcsolatos idézeteket.

Versenyt is hirdettünk. Az első tíz beküldő a saját naptárán kívül 10, 9, 8…db naptárt kapott ajándékba.

A válogatásba bekerülő idézetek beküldői között pedig egy 5.000.– Ft értékű könyvutalványt sorsoltunk ki.

Köszönet mindazoknak, akik odafigyeltek felhívásunkra, s fontosnak tartották munkánk segítését!

A naptárakat a 2019. január 12-i közgyűlésen lehetett átvenni.

(Forrás: www.hunra.hu)


*  *  *

Beszámoló a Magyar Olvasástársaság 2019. január 12-i konferenciájáról és közgyűléséről

A Magyar Olvasástársaság 2019. január 12-ére tisztújító közgyűlésre hívta a tagságát. Amint ez szokássá vált, most is szakmai nappal kötöttük össze a tisztújító közgyűlés programját. A meghívó na-pirendje szerint a szakmai előadások megelőzték a közgyűlési programot.

Az esemény nyitányaként Lázár Balázs színművész olvasott fel részleteket Kölcsey Ferenc unokaöccsének írt intelmeiből a Parainesiséből. Ez a választás nemcsak a közelgő Magyar Kultúra Napjának szólt, (január 22. tudvalevőleg a Himnusz születésnapja), hanem a közgyűlésre készülve magunknak is intelmül szolgálhatott, hiszen a hazaszeretet, jog és kötelesség nyelvünk, népünk, földünk, szűkebb és tágabb közösségünk iránt mindenkor időszerű, de különösen időszerű, amikor a közösségért végzett munkára adjuk a fejünket. Kölcsey időszerű gondolatai a művész előadásában sokunkat arra késztet, hogy elővegyük e régi, de ma is aktuális szöveget részletesebb tanulmányozásra.

Péterfi Rita levezető elnök a szakmai program előadói közül elsőként Honbolygó Ferencet, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának munkatársát szólította a mikrofonhoz, aki „A zenével nem csak zenét tanulunk?” című előadásában tudományos kutatások fényében mutatta be a zenei nevelés és az olvasástanulás közös alapjait, összefüggéseit. Kodály Zoltán intuitív és tapasztalati megállapításainak igazságát ma már pszichológiai mérésekkel is igazolni tudják, és közel állunk ahhoz, hogy az agykutatás eredményei alapján is magyarázni tudjuk.

A szakmai program második részében az „Az én könyvtáram” elnevezésű EFOP-projektről kapott tájékoztatást, eredményeiből ízelítőt a hallgatóság. Ez a projekt a könyvtár és az iskola ol-vasásfejlesztési módszereinek közelítését, kiegészítését szolgálja, mégpedig igen gyakorlati módon.

A Magyar Olvasástársaság közel 30 éve pontosan azért alakult, hogy az olvasás népszerűsítésében és fejlesztésében kulcsszerepet játszó két foglalkozási ág: a pedagógusok és a könyvtárosok közös fóruma legyen. Az első eredmények nyilvánossága küszöbén ezért választot-tuk szakmai napunk központi témájául „Az én könyvtáram” projektet.

Farkas Ferenc, a projekt szakmai vezetője felvázolta a nagyívű program célját és struktúráját. Ez a milliárdos nagyságrendű projekt a könyvtárak közoktatást támogató munkáját segíti szemléletformálással, az iskolák és a könyvtárak kapcsolatainak erősítésével, jó gyakorlatok kiválasztásával, és terjesztésével, könyvtárosok és könyvtári szaktanácsadók továbbképzésével. A Magyar Olvasástársaság számos tagja vett és vesz részt szakértőként a program formálásában, és végrehajtásában szakértőként, műhelymunkákban, lektorként, fejlesztőként, monitoring munkatársként. A fejlesztett 90 jó gyakorlat leírása előreláthatólag január végén felkerül „Az én könyvtáram” projekt honlapjára http://www.azenkonyvtaram.hu. Ezeket a jó gyakorlatokat az ötletgazdák mentorok segítségével pedagógiai szempontból is továbbfejlesztették, mások számára is követhető leírásokkal látták el, s végül a leírás alapján ki is próbálták.

(A Közgyűlés résztvevői meglátogatták a Corvinák kiállítást az OSZK-ban.
Itt készültek alábbi képeink.)

„Az én könyvtáram” projektben fejlesztett jó gyakorlatok közül kettőt bemutattak a fejlesztő-kipróbáló párosok a Hunra-közgyűlésre szervezett szakmai program keretében.

Liskáné Fóthy Zsuzsanna a „Könyvsú-go Válassz könyvet könnyen” elnevezésű programot mutatta be, amelyet a Gödöllői Városi Könyvtár fejlesztett ki kamaszok számára. Ebben a programban egy olyan adatbázis született (és gyarapszik folyamatosan), amit a fiatalok maguk készítenek maguknak: kedvelt könyveikről készítenek könyvajánlást olyan szempontok alapján, ami szerint ők keresnek olvasnivalót. Miről szeretnél olvasni? Ez a kategória rendszer nem a hagyományos könyvtári kategóriákat sorolja fel, hanem ismert könyvcímekhez rendelhető tartalom típusokat. Milyen érzelmeket keresel a könyvben? Barátság, hősiesség, szerelem, humor, kaland és ehhez hasonló kategóriák alkotják a másik szempontsort. A jó gyakorlat foglalkozásai során a fiatalok nemcsak keresnek az adatbázisban, hanem maguk is készítenek könyvajánlót, mégpedig csoportban közösen, megtárgyalva egy-egy mű besorolását ezekbe a kategóriákba. S végül kreatív figyelemfelkeltő illusztrációkat is mel-lékelhetnek az ajánlott könyvhöz.

Baksa Melinda próbálta ki a programot a Lenti Városi Könyvtárban. Elmesélte és fényképeken is bemutatta, hogy a gyerekeket a program teljesen lekötötte, nagy érdeklődéssel és felszabadultan dolgoztak a magyartanár által előzetesen összeállított csoportokban, gyorsan feltalálták magukat a program használatában, és maguk is kerestek könyvet és készítettek ajánlást, ötleteiket megosztották és érveltek ezek mellett. A kipróbáló nagyon jónak tartja a programot, terjesztésre igazán érdemesnek, és más osztályokkal is alkalmazni fogja.
 
Kocsis-Szombathely Adrienn Képregény-küldetés elnevezésű programját mutatta be, melynek lényege, hogy általános iskolás gyerekek a foglalkozásvezető és különböző internetes források segítségével képregényt készítenek egy-egy olvasmányukból. Eközben megtanulják elemezni az adott olvasmányt a képregény gyártás szempontjából, megtanulják a képregény készítés trükkjeit részben internetes leírásokból, részben saját próbálkozásuk révén, megtanulnak csapatban, sőt különböző funkciójú csapatokban (tervezők, szövegírók, rajzolók) dolgozni, és saját kárukon megtanulják, hogy bizony jó, ha hallgatnak a szerkesztőre, aki koordinálja a munkájukat. Szövegértés és szövegalkotás, művészi készségek, tervezési készségek, sőt vállalkozási készségek fejlesztésére is alkalom adódik a hat modulból álló program során.

Tatai Nikolett gyermekkönyvtáros személyében ihletett kipróbáló társra talált a fejlesztő. A debreceni Méliusz Juhász Péter könyvtár könyvtárosa maga is képregény szakértő. Elmondta, hogy milyen ta-pasztalatokat szereztek a gyerekek a program során, megmutatta a nehézségeket is, ami abból adódik, hogy a gyerekeknek ritkán kerülnek olyan helyzetbe, amikor saját munkájukat egy közös célnak kell alárendelniük, fegyelmezetten és konstruktívan kell együttműködniük egy olyan területen, ahol a munkamegosztást is meg kell tervezni. A kipróbálónak úgy tűnt, hogy viszonylag könnyen ment a gyerekeknek az interneten való információkeresés, de már az alkotómunkában nehezebben tudtak együttműködni. Külön értéke a programnak, hogy a gyereknek saját és a többiek munkáját is értékelni kellett, ez eleinte nehezen ment, de ennek is volt nevelő funkciója.

A szakmai program lezárása után került volna sor a közgyűlésre, és ennek keretében Vraukóné Lukács Ilona elnök szakmai és pénzügyi beszámolójára, s a számvizsgálók beszámolójára, és a tisztújításra. Azonban ekkorra kiderült, hogy a résztvevő HUNRA-tagok létszáma nem elegendő az érvényes közgyűlés lebonyolításához.

Vraukóné Lukács Ilona elnökasszony, aki előkészítette a közgyűlést és a szakmai programot, már korábban jelezte, hogy nem kívánja újra jelöltetni magát az elnöki posztra. A szakmai program lezárása után és az ebédszünet előtt szót kért, és a közgyűlésnek is bejelentette, hogy a HUNRA-vezetőség munkájában más irányú tevékenységei miatt nem tud tovább részt venni. Az elnöki ciklusa során végzett munkájáról készített szakmai és pénzügyi beszámolója felkerült a honlapra, ott olvasható.

Kiválóan eredményes munkáját méltatva és megköszönve Gombos Péter alelnök és Dobszay Ambrus tanácstag köszöntötte a leköszönő elnököt. Ezzel Gombos Péter alelnök átvette az eredménytelen közgyűlést pótló második közgyűlés szervezésének feladatát. (Kádárné Fülöp Judit)

*  *  *

A Betűfaló programot a Naphegy Kiadó szerkesztőivel és a Meseutca online-folyóirat szerkesztőivel együtt indítottuk 2011 decemberében. Célunk a kortárs irodalom népszerűsítése, az író-olvasó találkozók tapasztalatainak bemutatása volt. A több osztályban indult pilotprogram népszerűsítésére meghívottak voltak a tárgyalt könyvek szerzői: Tóth Krisztina, Lackfi János, Kiss Ottó, Berg Judit.

A betűfaló program hivatalos honlapja: http://meseutca.hu/betufalo/a-programrol/

Örömmel adjuk közre, hogy ezzel a találó címmel újra találkoztunk a X. kerületi Szent László Általános Iskola iskolai könyvtárosa és magyartanára Betűfaló címmel indított olvasási versenyt, amelyre 20 ajánlott könyv elolvasásával nevezhetnek a diákok, akik feladatlapokat oldanak meg ezután, és értékes Libri-könyvutalványt nyerhetnek. Gratulálunk a sikeres olvasásnépszerűsítő programhoz, és várjuk a beszámolókat a jó gyakorlatról, hogy megoszthassuk a tagsággal.

*  *  *

OlvasóTársak

Az „OlvasóTárs” mozgalomról: A Magyar Olvasástársaság azzal a céllal indította el a mozgalmat, hogy a könyv nélkül vagy kevés könyv között felnövő, illetve alkalmilag ilyen helyzetben lévő gyermekeknek is lehetőséget adjanak betűgazdag környezet megtapasztalására. Szeretnénk, ha a mesék, a könyvek, a könyvtárak világa ismerős, barátságos környezetet, közeget jelentene e gyermekek számára, s az olvasmányok a szórakoztatás eszközeivé váljanak számukra. 2010-ben a program két területen indult el: hátrányos helyzetű, főleg roma családok gyermekeinek és a tartósan kórházi ápolásra szoruló gyermekeknek olvastak fel lelkes és képzett önkénteseink, elsősorban egyetemisták. További részletek a prog-ramról honlapunkon olvashatók.

*  *  *

Egész Európa olvasson!

A Magyar Olvasástársaság tavaly óta tagja az EURead (www.euread.com) konzorciumnak, amely azzal a céllal jött létre, hogy az olvasást népszerűsítse az Európai Unióban, hiszen kutatások is alátámasztják, hogy minden ötödik európai valamilyen olvasási problémával küzd.

A konzorcium aktuális kampánya (Europe Reads) a csatlakozó szervezetek olvasásnépszerűsítő programjaira hívja fel a figyelmet. A honlapon (https://www.euread.com/europe-reads/#activities) számos példaértékű kezdeményezésről lehet olvasni. A rendezvények célja, hogy a tagországaik megmutassák egymásnak az ötleteiket, egymást erősítve és egymástól tanulva együtt dolgozzanak az olvasás népszerűsítése ügyén.

A programok közül az egyik legizgalmasabbnak az írországi Drop everything and read! (DEAR) (magyarul: Dobj el mindent, és olvass! (DEMO)) ígérkezik. A kezdeményezők arra hívják az is-kolákat, hogy 2019. április 12-én délben minden iskolában 20 percre mindenki tegyen félre mindent, vegyen elő egy könyvet, újságot, e-könyvet, és olvasson. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az iskolai könyvtárak helyzetére, mivel 2008 óta egyre kevesebb pénz jut a fejlesztésükre.

Európai olvasáskonferencia

2019 augusztusában a Dán Olvasástársaság szervezésében Koppenhágában rendezik a 21. Európai Olvasáskonferenciát.

A konferencia szorosan kapcsolódik az ELINET által megfogalmazott „Az európai állampolgárok joga az írásbeliséghez” nyilatkozathoz.

A konferenciára a http://cph2019.dk oldalon lehet jelentkezni.

A Magyar Olvasástársaság is képviselteti magát a rendezvényen.

EURead konferencia és közgyűlés

A Magyar Olvasástársaság küldötteként Kádárné Fülöp Judit vett részt az EURead szervezet éves közgyűlésén, amelyet 2018. október 17-e és 19-e között tartottak Brüsszelben.

A szervezet az olvasás népszerűsítését és támogatását tűzte ki célul. 12 tagegyesület nemzetközi hálózataként indult 2000-ben. 2015-ben  Belgiumban  Jelenlegi tagjai között megtalálhatók országos egyesületek (mint a HUNRA), non-profit szervezetek mint a német  Stiftung Lesen, az angol Booktrust, illetve az osztrák Jugend Buchklub, a bolgár Detski Knigi Foundation, a Deutsche Telekom Stiftung. Ezek a szervezetek állami és magánforrásokból kapnak tá-mogatást, de nincsenek üzleti céljaik. Szerteágazó tevékenységet folytatnak, de céljaikban (az olvasás népszerűsítése, a könyvek megszerettetése), szellemiségükben igen hasonlóak.

Az egyesület elnöke dr. Joerg Maas (Stiftung Lesen, Németország), két alelnöke Diana Gerald, (Booktrust, Nagy-Britannia) és Gerlien van Dalen, (Stichting Lezen, Hollandia). A 2018-as közgyűlés újraválasztotta a vezetőséget egy második hároméves ciklusra. Az egyesület titkárságát természetbeni támogatásként a német Stiftung Lesen működteti. A titkárságot mindezideig Vanessa Timter mű-ködtette, aki azonban az év végén távozik. A szervezet kicsi, és kevés pénze van (mint nekünk), kb. 20-30000 Euróból gazdálkodik évente. A pénzügyi források között említendő az Erasmus+ alap, kiadók, cégek. A források az éves közgyűlés szerény keretek között való megrendezésére, valamint egy európai kampány megszervezésére, a honlap működtetésére elegendő.

Az Európai Unió vezetése egyre inkább felismeri az Európát újólag fenyegető modern funkcionális analfabetizmus növekedésének veszélyét (74 millió funkcionális analfabétáról szólnak a számok). Az Európai Parlament elnöke (Antonio Tagliani) úgy tűnik, kiáll az EURead mellett, és számítanak arra, hogy a következő EU költségvetési ciklusban a megduplázandó Erasmus+ alapból (vagy an-nak utódából) több juthat az olvasási projektek, kampányok támogatására, mint a jelenlegi ciklusban.

Az „Európa olvas” (Europe Reads) kampány

Az EURead egyesület 2019-es tervei közül kiemelkedően fontos a „Europe Reads” kampány.

Ez a kampány úgy működik, mint a mi A népmese napja-kampányunk, vagyis az év egy napján (amelyet az ország maga jelöl ki) számos felolvasó eseményt szerveznek országszerte. A kampány célja a szabadidős olvasás, illetve a felolvasás népszerűsítése. A csatlakozó országok maguk választják meg a központi konferencia témáját, és ehhez szervezik meg a kampányt. A csatlakozás bejelentésével a már elkészült EU READS logót rá lehet tenni a kampány eseményeinek weboldalára, illetve dokumentumaira. A kampány 2018 novemberében kezdődött a német rendezvénnyel és 2019 novemberében, a következő EURead közgyűléssel zárul. (Kádárné Fülöp Judit)

Nemzetközi program részese lett a HUNRA

Ahogy arról korábban folyamatosan tájékoztatást adtunk, a Magyar Olvasástársaság részese lett a Visegrad Reads to Kids programnak. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekeknek történő (fel)olvasás jelentőségére. Ennek keretében 2018. június 4-e és 10-e között több városban szerveztünk felolvasásokat, író-olvasó találkozókat, kiállítást, villámcsődületet.

Az eseményeken összességében több ezer gyerek vett részt, és a tapasztalatok arra sarkallnak minket, hogy jövőre még nagyobb szabású, még több embert elérő, megmozgató projektet tervezzünk.

Olvasástársaság a Facebook-on

A Magyar Olvasástársaság 2010-ben csatlakozott a Facebook közösségi oldalra. Az elmúlt 2 évben az 5000 főt is meghaladta az érdeklődők száma.

A facebook szabályainak megfelelően 5000 ismerős felett megszűnik az adott tag profil oldala. Ezért készítettünk egy külön Facebook rajongói („LIKE”) oldalt, ahol a továbbiakban is nyomon követhetik az olvasástársaság eseményeit, tevékenységeit.

http://www.facebook.com/olvasastarsasag

*  *  *

Az idei Nemzetközi Gyerekkönyvnap üzenete 2019. február 18-án

Az IBBY április 2-án, Hans Christian Andersen születésnapján ünnepli a Nemzetközi Gyerekkönyvnapot, amelyre minden évben más nemzeti szekció készíti el a plakátot és a nap üzenetét. 2019-ben Litvánia IBBY-szekciója látja el ezt a feladatot. Az alábbiakban a nap üzenetét közöljük Kęstutis Kasparavičiustől, magyar fordításban:

A könyvek segítenek lelassulni

Rohanok!… Nincs időm!… Viszlát! – Ezt lehet hallani nap mint nap, nemcsak Litvániában, amely Európának pontosan a közepe, hanem a világ számos pontján. Nem kevesebbszer halljuk azt is, hogy az információ-túladagolás, a rohanás és kapkodás korában élünk. De ha egy könyvet veszel a kezedbe, rögtön másképp érzed magad. Úgy tűnik, a könyveknek van egy csodálatos tulajdonsága: segítenek lelassulni. Amint kinyitsz egy könyvet és beleveted magad megnyugtató mélységébe, megszűnik az a félelmed, hogy a dolgok őrjítő sebességgel húznak el melletted, amiből semmit sem észlelsz. Hirtelen elhiszed, hogy nem kell állandóan kiröppenned, mint valami denevér az üregből, hogy egy kevéssé fontos, ám annál sürgősebb feladatot elvégezz. Talán az hat rád megnyugtatóan, hogy a könyvek lapjai számozva vannak, talán az, hogy ahogyan lapozod őket, finoman és megnyugtatóan sercegnek. A könyvekben a múltbéli események békésen összesimulnak az eljövendőkkel.

Egy könyv univerzuma szélesre tárt; a valóságot ötvözi a képzelettel. És néha elcsodálkozol, hogy vajon egy könyvben volt vagy a valóságban, hogy észrevetted, milyen gyönyörű az, amikor az olvadó hó nagy csöppekben olvadozik a tetőről, vagy milyen szemet gyönyörködtető a szomszédos ház mohával benőtt fala. Vajon egy könyvből tudod, vagy a valóságból, hogy a berkenye bogyója nem csak szép, de keserű is? Vajon tényleg megtörtént, vagy egy könyvben olvastad, hogy a nyári fűben feküdtél, vagy keresztbe font lábakkal ül-tél és az égen tovaúszó felhőket figyelted?

A könyvek segítenek abban, hogy ne siessünk annyira, megtanítanak észrevenni a dolgokat, és a könyvek arra késztetnek, hogy leüljünk egy kicsit. Mert általában ülve olvasunk, a könyv előttünk hever az asztalon vagy az ölünkben, nemde?

És megtapasztaltad már a másik csodát – hogy amikor egy könyvet olvasol, a könyv is olvas téged, Igen, természetesen a könyvek tudnak olvasni. Olvasnak a homlokodból, a szemöldöködből, a szád sarkából, de legelső sorban a könyvek olvasnak a szemedből. És a szemedbe nézve látják, hogy… Nos, tudod, mit!

Biztos vagyok benne, hogy a könyvek nem unatkoznak, amikor kézbe veszed őket. Az, aki örömmel olvas – legyen az felnőtt vagy gyerek –, sokkal érdekesebb, mint az, akit nem érdekelnek a könyvek, aki mindig lohol, soha nincs ideje leülni, aki szinte semmit nem vesz észre abból, ami körülveszi.

A Nemzetközi Gyermekkönyvnapon mindannyiunknak ezt kívánjuk:

Legyenek érdekes könyvek az olvasóknak és érdekes olvasók a könyveknek!

Forrás: http://www.gyermekirodalom.hu, https://www.facebook.com/olvasastarsasag.hu

*  *  *

2019. évre tervezett programjaink

2019. április 13.                     Tanácsülés a HUNRA stratégiai elképzeléseiről
2019. április 25.                     „OlvasóTárs” – képzés a Szent István Gimnáziumban
2019. szeptember 20–21.     A népmese napja Százhalombattán

László Bandy az „Égig érő mesefa”

*  *  *

Hogyan vehetek részt a HUNRA tevékenységeiben?

Programjaink számos alkalmat kínálnak a HUNRA-tevékenységekben való részvételre

 • Csatlakozzék meghirdetett kampányainkhoz iskolájával, könyvtárával, és erről küldjön rövid beszámolót honlapunk számára
 • Vegyen részt konferenciáinkon hallgatóként vagy előadóként
 • Szervezzen tanítványai közül olvasó-társakat, és számoljon be tapasztalatairól
 • Szervezzen helyi olvasókört vagy HUNRA-tagszervezetet
 • Ötleteivel keresse fel a HUNRA-tanács bármelyik tagját. Elérhetőségüket megtalálja a honlapon

*  *  *

Legyen Ön is HUNRA-tag!

Szeretettel várjuk tagjaink közé mindazokat, akik bármilyen formában szívesen tennének az olvasás ügyéért. Tagjaink engedménnyel vagy ingyenesen vehetnek részt konferenciáinkon, s kedvezményeket kapnak különböző könyvkiadók termékeiből. (Erről hamarosan pontos listát is közzéteszünk, jelenleg is 13 kiadóval tárgyalunk.) Kérjük, régebbi tagtársainkat, hogy ők is újítsák meg HUNRA-tagságukat elektronikusan vagy levélben.

http://hunra.hu/hunratag/

Számlaszám: 11600006-00000000-40427461. Magyar Olvasástársaság.

Az utaláson kívül lehetősége van az ERSTE BANK ZRT. tetszőleges bankfiókjában, közvetlenül a számlánkra befizetni a tagdíj összegét!

Tagdíjak 2019-re:

 • egyéni: 2.000 Ft
 • testületi: 10.000 Ft (két ingyenes belépéssel minden konferenciánkra)
 • diák, nyugdíjas: 1.500 Ft

*  *  *

1% MOst

Adója egy százalékának felajánlásával Ön is támogathatja a Magyar Olvasástársaság munkáját.

Adószámunk: 18007019141.

*  *  *

További részletekről, olvasással és a Társasággal kapcsolatos friss hírekről, honlapunkon tájékozódhat:

www.hunra.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 282 vendég és 0 tag böngészi