Olvasás

2010. 09. 17.

Trendi vagy nem az olvasás?

A Könyves.blog összeállításában több szakember fejti ki a véleményét arról, hogy mi  a helyzet Magyarországon olvasás-ügyben. Érdekes, hogy a cikk kommentelői optimistábbak, mint a megkérdezett kutatók, intézményvezetők...
A részletekről itt olvashatnak:
http://konyves.blog.hu/2010/09/09/nem_trendi_az_olvasas

2010. 09. 13.

Kathryn I. Matthew – Felvégi Emese :: Az olvasástanítás és a szövegértés-fejlesztés trendjei külföldön

Kinek a dolga az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő írás, olvasás, kritikus gondolkodás tanítása és fejlesztése? Evidensnek tűnik a válasz: ebben a feladatban az író, olvasó, kommunikáló egyén életkorától függően változó szerepet játszik a család, az iskola, a munkahely, a közösség. A szerzők a közoktatás különböző szintjeire, résztvevőire háruló olvasástanítás néhány trendjéről adnak számot oktatási minisztériumok, nemzetközi szervezetek, összehasonlító teljesítménymérések, külföldi tanárképző főiskolák és egyetemek, szakmai, pedagógiai szervezetek kiadványainak a segítségével.

Olvasás, szövegértés, műveltség?

A hagyományosan olvasás szóval jelölt alapképességet a nemzetközi szakirodalom a magyar szó jelentését kitágító, az írást, olvasást, kommunikációt és kritikus gondolkodást magában foglaló literacy vagy reading literacy elnevezéssel illeti. A literacy szó alapvetően műveltséget, olvasottságot vagy íráskészséget jelent, a magyar nyelvű szakirodalomban az előzőeken kívül még olvasásként, olvasásértésként, szövegértésként vagy írásbeliségként szerepel. A reading, olvasás szó kiemelése a matematikai, természettudományi, informatikai, vizuális és egyéb műveltségterületektől való megkülönböztetés okán válik fon­tossá. A szerzők véleménye szerint az olvasás-, szövegértés szavak túlságosan közel állnak a reading comprehension szókapcsolat magyar jelentéséhez, amely csupán az olvasás műveleti szintjét jelöli.

E tanulmányban a számunkra átfogóbb, univerzálisabb olvasás szót olvasni, írni, kommunikálni tudás jelentéssel használjuk a literacy szó megfelelőjeként. Célunk az olvasás szó definícióinak vizsgálata, illetve annak visszafejtése, hogy mit árulnak el a nemzetközi szervezetek és összehasonlító tanulóiteljesítmény-mérések az olvasásfelfogás trendjeiről, milyen üzenetet küldenek az anyanyelv-pedagógia és olvasástanítás, -fejlesztés számára. Tanulmányunk második felében a külföldi tanárképző főiskolák és egyetemek, a szaksajtó, szakmai, pedagógiai szervezetek kiadványai segítségével számolunk be arról, hogyan próbálnak a különböző országok közoktatási rendszerei lépést tartani a nemzetközi szervezetek sugallta olvasásfelfogással egy információs technológiai, integrációs és elszámoltathatósági kihívásokkal, multikulturális és globalizációs kérdésekkel teli korban.


2010. 02. 11.

Cikkajánló: olvasás és olvasástanítás

Róna Judit – Imre Angéla: Felnőttek hangos olvasása az életkor, a nem és a foglalkozás függvényében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2009. 9. évf. 1–2. sz. 85–95. p.
 
Szakközépiskolás tanulók olvasásistratégia-használatának felmérése a MARSI kérdőívvel. In: Magyar Pedagógia, 2009. 110. évf. 3. sz. 287–313. p.
 
Novák Gábor: Olvasni tudni kell! És olvasni tanítani?: beszélgetés Csépe Valériával. In: Köznevelés, 2010. 66. évf. 5. sz. 18–19. p.

2010. 01. 14.

Internet és olvasás

Mi az olvasás funkciója? Ellensége a web a könyvtárnak s általában az olvasásnak?
Többek között ezekről a kérdésekről írt Kámán Veronika az iNapló oldalán „A jelen forradalma: olvasás a weben” címmel. 
A cikk elérhető itt:
http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/816-a-jelen-forradalma-olvasas-a-weben


2009. 12. 10.

Könyvajánló: Olvasni jó!

„Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felmérések eredményeit és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk  össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.), egy közérzet kiterjesztése volt a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, csak ennyit mondva: olvasni jó!” – írja  előszavában a szerkesztő. Tematikus válogatás a Fordulópont című folyóiratban korábban megjelent cikkekből, 13 ismert szerző tollából.
Tanulmányok az olvasás fontosságáról. Szerk. Szávai Ilona. Bp.: Pont Kiadó, 2009. 111 p. 

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Dr. Vraukóné Lukács Ilona, elnök
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 233 vendég és 0 tag böngészi