Kikerülhetetlen kötelességünk megemlékezni a közeli napokban evilági életüket bevégzett szövetségeseinkről, akik Magyar Olvasástársaság működését – a megalakulás gondolatának felmerülésétől kezdődően – mindig nagylelkű szakmai, baráti tanácsaikkal,  támogatásukkal segítették.

farstrup 2015Hálás szívvel gondolunk Alan Farstrup szívélyes, bátorító gesztusaira, aki sok egyéb tisztsége után és mellett az 1992 és a 2009 közötti években a Nemzetközi Olvasástársaság ügyvezető igazgatójaként hatékonyan támogatta többek között a Budapesten 1995-ben szervezett Európai Olvasáskonferencia, valamint a 2006-os Olvasási Világkongresszus előkészítését és megrendezését.

kalman l 2015Kálmán Attila hosszú évtizedekig tartó matematika-fizikatanári tevékenysége után lett az Oktatási Minisztérium államtitkára és ebben a minőségében fontos szerepet játszott a Magyar Olvasástársaság 1991. okt. 31-én történt megalakulásában. Első alkalommal 1992. februárjában államtitkárként – az Országos Széchényi Könyvtárban – vállalta első országos konferenciánk nyitó előadását, Legutóbb 2011. májusában Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Könyvtárban szervezett „Az olvasás össztantárgyi feladat” című konferenciánk vezető előadóinak egyikeként találkozhattunk vele.

Emléküket tisztelettel és szeretettel őrizzük. Nyugodjanak békében!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés