0-6 éves korosztály számára

Mentovics Éva: Gólya, gólya, gilice • Debrecen.: TKK.,2008. 95 p.

Új szerző jelentkezik gyermekversekkel. Mentovics Éva olyan színes, dallamos versekkel, mondókákkal örvendezteti meg a gyermek és felnőtt olvasóit, melyek remekül alkalmazhatók a kisgyermekek beszédfejlesztéséhez. A versek a nyelvi játékokkal, a ritmussal, a mozgással kapcsolt színes foglalkozásokkal nemcsak izgalmassá, hanem a kiejtés utánzásán, elsajátításán túl különösen eredményessé tehetik a szókincs fejlesztését, a szavak hangulatának, szépségének felismerését. A kötet tartalma az állatok, a természeti jelenségek, évszakok, hangok, játékok, meseelemek körében ölel fel hangulatos, vidám témákat.


Larousse Mi micsoda? • Szerk.: Guibert, François de Bp. : Officina Junior, 2007. 160p.

A gyerekek szüntelenül kérdéseket tesznek fel szüleiknek. Érdekli őket az élet minden területe. Természetes kíváncsisággal érdeklődnek a világról, és önmagukról. A 4-7 évesek figyelmébe ajánljuk ezt a kedves rajzokkal illusztrált ismeretterjesztő könyvet, mert megesik, hogy nem mindig tudunk válaszolni a gyerek kérdéseire. Előfordul, hogy nem tudunk az ő nyelvükön magyarázatot adni a kérdéseikre. Ebben segít ez a praktikus, együttgondolkodásra ösztönző könyv.


6-8 éves korosztálynak

Finy Petra: Lámpalány meséi • Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2007. 39p.

Rufusz Rafael négy és fél éves, csínyek, cselek nagymestere. Kitalálta magának Lámpalányt, hogy meséljen neki esténként. Akkor, amikor imbolyognak az árnyak. Vagy ha gyanúsan mozog a függöny. Vagy amikor az elveszett plüssmacija miatt bánkódik. Vagy amikor bőg a kistestvére. Mert, mi tagadás, Rufusz Rafael bizony a világ legrosszabb alvója.


Marék Veronika: Öcsi és Bátyó • Budaörs: Vivandra Kv., 2008, cop. 1988. 40p.

Kedves Gyerekek! Újabb könyvkincset ajánlunk figyelmetekbe. Ez a történet már nagyon régi, talán még anyukátok idejéből való, de ha elolvassátok, rájöhettek, hogy a mai öcsik és bátyók nem változtak semmit. Minden csínytevésben benne vannak, hangoskodnak, és persze össze is vesznek, de a lényeg, hogy a testvéri szeretet kibékíti a kis haragosokat. Olvassátok szeretettel!


8-11 éveseknek

Zelk Zoltán: Szavaseigaz Marci - tréfás mesék • Budapest : Móra, 2008. 96, [4] p.

Füllentők, nagyotmondók, lódítók és tódítók a főhősei Zelk Zoltán tréfás mesegyűjteményének. Az okos nyúl, a furfangos szarka és a többi mesehős egytől-egyig csalafinta füllentő. Végül még a mesemondó is gyanúba keveredik, vajon tud-e igazi mesét mondani?
Kiderül, ha elolvassátok ezt a szép rajzokkal díszített könyvet.


Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? • Bp.: Móra, 2003. 50p.

Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tudták hogy kire hasonlítok...Amióta nagy vagyok, és ütődött és nyegle és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek."
Janikovszky Éva klasszikus könyvén nem fog az idő, ugyanolyan kedves és humoros, mint első megjelenésekor.


Összeállította: Tóth Renáta, Deák Ferenc Megyei KönyvtárKönyvajánló 10-14 éveseknek

Az isteni kutya. (Ausztrál szerzők kutyatörténetei). Bp.: Novella Könyvkiadó, 2006. 253 p.

Ebben a „kutya világban” négylábú barátaink társaságából annyi erőt és ihletet meríthetünk, hogy néha már úgy érezzük, nem is evilági lények. A kötet ausztrál szerzői erről próbálnak minket, olvasókat meggyőzni.
Az irodalomból már ismerünk hírneves kutyákat. Gondoljunk a világirodalmi klasszikusokra: A vadon szavára Jack Londontól, a Lassie-re Eric Knighttól, A Sátán kutyájára Arthur Conan Doyle-tól; vagy a magyar irodalmi klasszikusokra: Mándy Ivántól Csutakra, Déry Tibortól Nikire, Márai Sándortól Csutorára.
Rengeteg könyv szól a kutyákról, de ez az első, amelyben ausztrál szerzők írásai olvashatók. Olyan kutyás történetek szerepelnek a könyvben, amelyben az eb a kiinduló, a központi téma, de az sem baj, ha csak említésszinten szerepel. Végül úgy alakult, hogy a szerzők fele szépprózát írt, a másik fele esszét, memoárt, történetet, bármit, de nem feledkezhettek meg a kutyákról.
Egy régi mondás szerint a kutyaugatás nem hallatszik az égig. Az egyik történet elbeszélője, egy tizenéves kamasz ezzel nem értene egyet, sivár, emberi szeretet hiányában a következő kijelentésre jut: „Lehetséges, hogy Isten kutya? Ez mindent megmagyarázna.” Van benne valami. A kutyák tévedhetetlenek, csakúgy, mint Isten.
Az írók között akad olyan, aki bevallja, hogy korábban macskabarát volt – de „megbocsátunk” neki, elvégre tévedni emberi dolog. Van, aki mások megbízásából lett gazdi, és van, aki véletlenül. Egy dolog azonban közös bennük: mindannyian szokatlan és érdekes képet festenek az ember leghűségesebb társáról.

Összeállította: Fejesné Szabó Piroska, Deák Ferenc Megyei Könyvtár

Nógrádi Gábor & Gergely: A bölcs gyerek könyve. Bp.: Presskontakt Bt. Petepite Kiadó, 2009. 117 [9] p.
A bölcs gyerek könyve - egy-egy szállóigéből kiindulva - életvezetési útravalót szeretne adni a kis és nagy gyerekeknek egyaránt, s hozzátehetjük: a felnőtteknek is
épülésére szolgálhat. Életrevaló mondások igaz történetekkel és magyarázatokkal, hogy tanulva belőlük okosabban, nyugodtabban, harmonikusabban élhessünk. Több, mint negyven bölcsesség, két író, apa és fia történeteivel, személyes élményeivel. Gyakran megtapasztalt, néha megszenvedett igazságaink, képességeink kibontakoztatásáról, a bátorság fontosságáról, a barátság, a szeretet felismeréséről és megőrzéséről. Nemcsak életrevaló, de életre szóló /füveskönyv/ a tizenévesek nyelvén - a féltő és segítő szeretet könyve.
 
Összeállította: Oláh Rozália, Deák Ferenc Megyei KönyvtárKönyvajánló 14-18 évesek számára

Sohonyai Edit: Mocsok csillag

Ebben a tizenöt éven felülieknek ajánlott könyvben Sohonyai Edit korábbi köteteiből (Le a csajokkal!, ill. Le a pasikkal!) jól ismert hősei lépnek ismét színre, hogy részeseivé váljanak azoknak a történeteknek, amelyek igen plasztikusan mutatják be napjaink kamaszvilágát. A szerző meseszövése különösen rokonszenves módon nem él azokkal az ifjúsági irodalomra mostanság sajnálatos módon jellemző, már-már igénytelenségbe forduló túlkapásokkal, amelyek bár garantálják a popularitást meglehetősen szegényes divatot teremtettek. A most megjelent írásmű lapjairól finom egyszerűséggel köszön vissza az az izgalmas, kalandokkal és vágyakkal, a tizenévesek szerepkeresésével és az élet új területeinek felfedezésével teli világ, amelyet egykor ha másféle módon is mindannyian megéltünk, ill. amely a mai kor serdülőinek modern, de tulajdonképpen hagyományos értékeket felsorakoztató mindennapjaira is jellemző. Az olvasmányos regény igazi irodalmi élményként képes arra, hogy meghódítsa azokat az ifjakat is, akik a könyvekkel máskülönben csínján bánnak.


Durrell, Gerald: Fogjál nekem kolóbuszt!

A kolóbusz egy különleges majomfajta, amely kipusztulófélben van, ám épp ez késztette a fanatikus állatbarátot és természetvédőt, a kitűnő írót, Gerald Durrellt, hogy a hatvanas években személyesen vezessen expedíciót Nyugat-Afrikába, hogy megmentsenek, vagyis Jersey-szigeti állatkertjébe szállítsanak lehetőleg minél nagyobb számú kolóbusz majmot. A kötet tehát (angolul 1972-ben adták ki először) a kolóbuszfogás rejtelmeiről szól, azokról a legtöbbször végtelenül humoros eseményekről, amelyek az expedíció során a szerzőt és társait érték. Természetesen a kötet nemcsak móka és kacagás, hanem elmélyült természetrajzi ismeretek közzététele is. Mintegy kiegészítendő az afrikai (Sierra Leone-i) kalandokat, az író záradékként beszámol egy mexikói nyúlfogás-kalandsorozatról is. A rendkívül olvasmányos, vidám könyvet gyerekeknek is érdemes ajánlani.


18 év felettieknek ajánljuk

Kondorosi Ferenc: Jogalkotás a XXI. század hajnalán

A kötet szerzője szinte a mai napig terjedően - hiszen a német elnökség uniós jogalkotási feladatait is ismerteti - dolgozza fel és elemzi a magyar rendszerváltástól kezdődően a kodifikációs folyamatokat. Áttekinti, hogy mi volt a jog szerepe ebben az átalakulásban, hogyan történt az uniós csatlakozás egyik alapfeltételének számító jogharmonizáció, majd az egyes területekre vonatkozó változásokat, a szabályozás átalakulását mint például egészségügy, energiaszektor, közlekedés, oktatás tárgyalja. Foglalkozik a hatékony jogalkotás kulcskérdéseivel, az Alkotmánnyal és Alkotmánybírósággal, az európai alkotmánnyal. Jelentős terjedelemben tér ki az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre, valamint az egyéni kontra nemzeti biztonság témájára. Röviden bemutatja az új Polgári Törvénykönyvet, szót ejt a büntetőpolitikáról, az új büntetőjogi programról. Foglalkozik a gazdasági joggal, és a jelenlegit megelőző finn uniós elnökség jogalkotási eredményeivel. A kötetet a jogharmonizáció hazai módszertana zárja. A bevezető szavai szerint a könyv anyagát haszonnal tanulmányozhatják a politikusok, médiában, közigazgatásban dolgozók, egyetemisták, közéletben résztvevők.


Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásról

Life Long Learning, információs társadalom, globalizáció - e sokszor hallott fogalmak közös nevezőre hozásában nagy szerepet játszhat a jövőben az e-learning, azaz az elektronikus eszközökkel történő tanítás és tanulás. Ennek mindennapossá válása még várat magára, addig is sok problémát kell megoldani. A szerző ismeretterjesztő kötetében bemutatja az egész kérdéskört a napjainkban bekövetkező változásoktól a technológiák oktatásban játszott szerepén, az elektronikus tanulás fogalmán és a hagyományos távoktatással való kapcsolatán, a tanulás irányításának kérdésén, valamint a felmerülő új kihívásokon át egészen a franciaországi tapasztalatokig. A kötet fogalomtárral, az ajánlott és a felhasznált irodalom jegyzékével, angol és francia nyelvű összefoglalóval, továbbá a szerző a témában közölt korábbi publikációinak listájával zárul.


Müller Péter: Gondviselés

"Számadás ez a könyv az életemről. S mint minden emberé: tele van csodákkal. Ezekről beszélgetünk. A várakozás művészetéről, a jövőnk sejtelméről, a sorsteremtés mágiájáról, a gondviselésről és a szellemvilág segítségéről." - olvashatjuk Müller Péter most megjelenő kötetének fülszövegében a szerző ajánló sorait, amelyek esszenciálisan megelőlegezik mindazt a szellemi élményt, amelyet a mű tartogat azoknak, akik szeretnének (ismét) együtt gondolkodni az emberi sors legfontosabb témáiról, kérdéseiről. Müller Péter a könyv első kétharmadát a várakozásról való elmélkedésnek szentelte - érdekes és lefegyverzően őszinte választás, annak tükrében, hogy az írás fő témája a gondviselés: ki ne ismerné azt a sokszor végtelennek tűnő, hitünket, elménket egyaránt próbára tevő toporgást, amely megelőz minden egyes - a maga rendelt idejében érkező - sorsfordulatot!? A kötet további részében a jövőbeli tendenciák megérzésének különleges képességéről, s a mögötte húzódó spirituális ok-okozati összefüggésekről esik szó. A munkát az emberi lét örök kérdésével, az élet értelmével foglalkozó rész koronázza meg. A mű Müller Péter rajongóinak kötelező olvasmány - de minden szeretetteljes, bölcs gondolatra, elmélyülésre nyitott olvasónak jó szívvel ajánlható, színvonalas írás.


Új Polgári Törvénykönyv

Nemrég fogadta el az Országgyűlés a több mint tíz év alatt kodifikált új Polgári Törvénykönyvet, mely számos új rendelkezést tartalmaz a régi Ptk.-hoz képest. A 2009. december 7-én elfogadott módosítás értelmében ennek csak az első két könyve lép életbe a tervezett 2010. május elsejétől; az érdemi részek hatályba lépése 2011. január elsejétől várható (mindez a változás természetesen még nem szerepelhet a kiadványban). Jelen kötet a törvényszöveg teljes szövegét közli, kommentárok nélkül. A rendkívül hosszú terjedelmű, mintegy ezerkétszáz paragrafust tartalmazó új kódex a bevezető rendelkezések után tartalmazza a személyek jogát, valamint a családjogot, amely eddig külön törvényben kapott helyet. A családjogon belül külön foglalkozik a házassággal, a bejegyzett élettársi kapcsolattal, az élettársi kapcsolattal, a rokonsággal és a gyámsággal. Ezek után következik a dologi jog (ez többek között a birtok, a tulajdon és a zálogjog részletes szabályait tartalmazza), a kötelmi jog (mely a különböző típusú szerződésekkel foglalkozik), továbbá az öröklési jog. A záró rendelkezések a hatálybalépésről rendelkeznek, valamint tartalmaznak egyes értelmezéseket és az európai unió jogának való megfelelés részleteit.
Hozzászólások   

0 #1 profile 2018-10-31 21:32
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Idézet

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 269 vendég és 0 tag böngészi