20 éves a Magyar Olvasástársaság (2011-10-31 19:40:05)

Nyomtatás
 

20 éves a Magyar Olvasástársaság

 

 
---
banner
---
 

20 éves a Magyar Olvasástársaság

Két évtizede 1991. október 31-én, pénteken, a napfényes koradélutáni órákban az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti előadótermében 63 fő vita után egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabályt s ezzel megalakult a Magyar Olvasástársaság, a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) hazai tagszervezete, angol nevén a Hungarian Reading Association, melynek rövidítése (HunRA), azóta sokak számára lett márkanévvé. Honlapunkon tevékenységünkről bővebben: www.hunra.hu

A 63 fős alakuló ülés résztvevői között könyvtárosok, pedagógusok, gyógypedagógusok, a felsőoktatásban oktatók, kutatók, nyelvészek, pszichológusok, szociológusok mellett néhány szerkesztő, író és főiskolai hallgató ugyancsak jelen voltak. Többek között Adamikné Jászó Anna, Balatoni Teréz, Bartos Éva, Bocsák Istvánné, Csabay Katalin, Dán Krisztina, Gereben Ferenc, Gósy Mária, Hubert Ildikó, Horváth Zsuzsanna, Kádárné Fülöp Judit, Kiss Barbara, Komáromi Gabriella, Kovács Emőke, Kucska Zsuzsa, Mikulás Gábor, N. A. (e sorok írója), Péterfi Rita, Ramháb Mária, Rigó Béla, Vidor Miklós és Winkler Márta.

Az akkor megfogalmazott, fontosabb céljainkat változatlanul aktuálisnak tartjuk. 
a) Fórumot, szervezeti kereteket kívántunk teremteni az olvasástudományok részterületein működő szakemberek találkozásához, intenzív és hatékony párbeszédük kialakításához. Közismert tudománytörténeti tény, hogy a korábban elkülönült diszciplinák határterületeinek érintkezése kölcsönösen jótékony hatással van mind a gyakorlati, mind az elméleti problémák megoldására.
b) Az 1989-90 fordulóján kibontakozó nagy társadalmi változások lehetővé tették az addig többnyire zárt, szocialista karantén felszámolását. Vagyis egyértelművé lett, hogy köznevelési, közoktatási és közművelődési rendszerünk egészének megújulása elképzelhetetlen a nemzetközi szinten elfogadott nevelési, oktatási, képzési, kutatási módszerek megismerése, kritikus kipróbálása, átvétele nélkül. Máig arra ösztönözzük tagságunkat, hogy legjobb saját hagyományaink, gyakorlatunk továbbéltetése, fejlesztése mellett ismerjék meg a nálunk jobb eredményekkel (IEA, PISA, PIRLS), büszkélkedő országok  eszközrendszerét, módszereit, sikerének titkait! Kollegiális, munkatársi, baráti kapcsolatok teremtésével, valamint a szakirodalom követésével, az együttműködési lehetőségek kihasználásával tegyük jól láthatóvá fizikai, szellemi kincseinket, kapacitásunkat s ugyanakkor hozzunk haza minden használható tudást, ötletet, módszert! Működtessük a közértelmesség gyarapítását szolgáló „kapillárisokat”!

Két évtizedes munkánk legfontosabb nyomai, eredményei a jelzett honlapon visszakereshetők. Néhány elemet azonban kihagyhatatlanul fel kell idéznünk. A Nemzetközi Olvasástársaság tevékenységünk elismeréseként 1995. júliusában Budapesten szervezte meg a 9. Európai Olvasáskonferenciát, majd a 2006. augusztus 7. és 10. közötti napokban ugyanezen szervezet bennünket bízott meg az IRA 21. Világkongresszusának házigazdai teendőinek ellátásával. 

2011. május 13-14-án Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban „Az olvasás össztantárgyi feladat” címmel szerveztünk konferenciát, s az ott elhangzott legfontosabb előadásokból összeállított kötet 2011. november végére nyomtatott formában is hozzáférhető lesz. Legutóbb pedig Egerben a Megyei Könyvtár vendéglátása tette lehetővé a VII. Országos népmese-konferencia („A népmese az olvasás táltosa”) megszervezését. 

A közvetlenül előttünk álló feladat 2011. november 19-én, szombaton 10 órai kezdettel az Országos Széchényi Könyvtárban tartandó jubileumi, ünnepi, tisztújító közgyűlés előkészítése.

Bp. 2011. október 31.

Nagy Attila
a Magyar Olvasástársaság alapító, 
tiszteletbeli elnöke

 

 
--
www.hunra.hu | Magyar Olvasástársaság a Facebookon is!
--
Powered by AcyMailing
Csatolások
hunra_20.jpg